Termen extins: Cerere de oferte pentru lucrări de construcție Ref: PP5/ICIDIA/W/S/174FONDUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ MOLDOVA

(FDD MOLDOVA)

 

CERERE DE OFERTE

pentru lucrări de construcție

Ref: PP5/ICIDIA/W/S/174

Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” invită companiile interesate, care au demonstrat experiență în efectuarea lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor complexe, să-şi prezinte ofertele pentru: „Reparația conductei de aducțiune a apei de la stația de pompare SP-1 la bazinul de compensare al stației de pompare Sp-2 din cadrul SCI Holercani”, s. Holercani, raionul Dubăsari.

Pentru a lua cunoștință cu condițiile de participare și volumele de lucrări preconizate, Vă rugăm să vizitați pagina oficială a FDD Moldova - http://www.sda.gov.md/ro/Procurements.html.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16 august, 2022, ora 12:00. Ofertele primite după acest termen nu vor fi considerate.


telegram