hackathon

Concurs de selectare a unei tipografii pentru tipărirea unui set de materiale informaționale

Asociația Obștească „Social – Asist” solicită ofertele comerciale ale tipografiilor interesate pentru tipărirea unui set de materiale informaţionale în cadrul proiectului în curs de desfășurare „Implicarea incluzivă în viața politică contează”: 1 pliant.

Proiectul „Implicarea incluzivă în viața politică contează” este implimentat de AO „Social – Asist”, susținut financiar de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societății civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia

Pentru informaţii suplimentare consultaţi Termenii de referinţă de mai jos.
 
PENTRU A APLICA:

Trimiteţi prin e-mail: socialasist@gmail.com următoarele documente:

 • oferta comercială cu detaliile tehnice cerute, termenele limită de executare a materialelor şi costurile per produs (cu cota TVA 0), adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei.
 • copia certificatului de înregistrare al companiei,
 • mostre de materiale tipărite, similare celor din prezenta cerere de ofertă.

Pentru informaţii suplimentare puteţi telefona la: 079781988

Data limită: 17 iunie 2019

 

                                               TERMENI DE REFERINŢĂ

 

                                                           Tipografie

Proiectul „Implicarea incluzivă în viața politică contează” este implimentat de AO „Social – Asist”, susținut financiar de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societății civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia care are drept scop promovarea participării incluzive a persoanelor cu dizabilități psihosociale la viața politică.

În cadrul proiectului sînt preconizate elaborarea unui set de materiale informative, de promovare a participării și implicării persoanelor cu dizabilități la viața politică.

 

OBIECTIV:

În cadrul planului de acţiuni de comunicare, Proiectul „Implicarea în viața politică contează” îşi propune elaborarea materialelor informative, după cum urmează: un pliant de promovare a dreptului la vot. ( 1 pliant elaborat și tipărit).

Materialele sînt elaborate cu scopul de a promova Dreptul la vot al persoanelor cu dizabilități psihosociale.

CERINŢE TEHNICE:

Nr.

Produs

Descriere

Tipărire

Tiraj

1.

Pliant Dreptul Meu La Vot

4+4 culori,

Format A4

3 pliuri

Hirtie cretată

Offset

550 ex.

 

 

 

 

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂŢI:

 

 1. Respectarea indicaţiilor angajatorului referitor la modul de prestare a serviciilor/tipărire a lucrărilor;
 2. Prezentarea mostrelor de tipar pentru aprobare de către angajator şi, în caz de necesitate, corectarea culorilor pentru a corespunde cu solicitările angajatorului.
 3. Executarea lucrărilor de tipărire doar după aprobarea variantei finale pentru tipar a fiecărui produs de către angajator.
 4. Transmiterea materialelor tipărite în termenele stabilite în ofertă a materialelor tipărite;
 5. Comunicarea eficientă, în timp şi în mod profesionist, cu angajatorul;

 

REZULTATE/PRODUSE AŞTEPTATE ȘI TERMENE DE REALIZARE:

 • Prezentarea mostrelor de tipar, potenţiale în timp de 1 zi de la oferirea materialelor în format electronic din partea angajatorului.
 • Prezentarea materialelor tipărite în decurs de 5 zile de la aprobarea variantelor pentru tipar de către angajator; Tiparul tirajului, trebuie să fie conform cu mostrele prezentate.

 

CERINŢE FAŢĂ DE OFERTA FINANCIARĂ

 1. Oferta financiară trebuie să fie prezentată în LEI (cu TVA 0) şi trebuie să includă:
 • adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei.
 • costul în lei (cu TVA 0) pentru produs care să includă preţul per unitate şi costul tirajului total pentru acesta.
 • termenul de efectuare a lucrărilor pentru produs.
 1. Oferta financiară va fi însoţită de următoarele documente:
 • copia certificatului de înregistrare al companiei,
 • mostre de materiale tipărite anterior, similare celor din prezenta cerere de ofertă.

 

TERMEN LIMITĂ:

Companiile interesate sînt invitate să prezinte ofertele prin e-mail: socialasist@gmail.com pînă pe data de 17 iunie 2019

Doar compania selectată pentru prestarea serviciului va fi contactă.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.