AO „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei” lansează invitația de participare la concursul de selectare a 4 experți pe domeniile de competență: (1) fiscalitate /contabilitate; (2) legislația muncii/managementul resurselor umane; (3) drept antrepre

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Solicitare ofertă pentru poziția: expert (pe domenii de competență)

 1. Date generale:

AO „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei” lansează invitația de participare la concursul de selectare a 4 experți pe domeniile de competență: (1) fiscalitate /contabilitate; (2) legislația muncii/managementul resurselor umane; (3) drept antreprenorial; (4) dezvoltarea agriculturii /subvenții, granturi în agricultură; care vor face parte din echipa mobilă a Centrului de Suport în Afaceri Orhei.

Achiziționarea serviciului dat are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială din Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene.

 

 1. Obiectul contractului de achiziții:

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta 4 experți care vor oferi servicii de expertiză, consiliere și ghidare pe domeniile de competență: (1) probleme fiscale/contabilitate; (2) legislația muncii/managementul resurselor umane; (3) drept antreprenorial; (4) dezvoltarea agriculturii/subvenții/ granturi în agricultură.

Scopul creării echipei mobile este asigurarea accesului la serviciile Centrului de Suport în Afaceri Orhei a unui număr mai mare de beneficiari inclusiv a femeilor și a persoanelor dezavantajate, din localitățile rurale mai îndepărtate, care din cauza unor stereotipuri nu riscă să-și valorifice potențialul și să inițieze o activitate economică. Astfel, conform unor cereri prestabilite, echipa mobilă se va deplasa în localitățile partenere ale raionului Orhei: com. Puțintei, com. Ivancea, s. Teleșeu, s. Susleni, com. Chiperceni, com. Ciocîlteni, precum și în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei, pentru a oferi asistența necesară.

Se solicită să fie prestate următoarele servicii:

 • consiliere și ghidare individuală pentru beneficiarii CSA Orhei de tip coaching care vor fi livrate atât în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei cât și în componența echipei mobile cu deplasarea în teritoriu (minim 80 ore/perioada de contractare);
 • instruiri locale pentru grupuri de cel puțin 8 beneficiari la subiectele de competență (minim 20 ore/perioada de contractare);

Durata și condițiile contractului:

 • Serviciile vor fi prestate în baza unu Contract de prestări servicii începând cu 01 iunie 2019 – 31 iulie 2020;
 • Serviciile de expertiză vor fi oferite atât în sediul Centrului de Suport în Afaceri, cât și în cadrul deplasărilor cu echipa mobilă în localitățile partenere. Deplasarea din orașul Orhei către localitățile partenere: com. Puțintei, com. Ivancea, s. Teleșeu, s. Susleni, com. Chiperceni, com. Ciocîlteni, va fi asigurată de către CSA Orhei, deplasarea către orașul Orhei ține de responsabilitatea expertului.

Responsabilitățile experților:

 • Să livreze serviciile de consiliere de tip coaching individual sau de grup în domeniul său de expertiză pentru beneficiari atât în incinta Centrului de Suport în Afaceri Orhei cât și în componența echipei mobile cu deplasarea în teritoriu;
 • Să livreze instruiri tematice pentru beneficiarii CSA Orhei;
 • Să țină cont în procesul de livrare a consultanței de reglementările legislației în vigoare, nemijlocit care reglementează activitatea IMM-urilor, regulile de acces pe piață, procedurile vamale și normele legate de certificare, activitățile de antreprenoriat social, etc.
 • Să elaboreze un Raport intermediar (data se va decide în dependență de demararea activității) cu descrierea suportului de coaching oferit fiecărui beneficiar individual, detalii despre proces și rezultatele obținute;
 • Să elaboreze un Raport final cu descrierea întregului spectru de servicii prestate și rezultatele obținute.

 

 1. Cerințe față de candidați:
 • Studii în domeniul sau în sfere apropiate domeniului de expertiză la care aplică;
 • Experiență de muncă în domeniul de expertiză;
 • Abilitatea de a lucra independent și cu un orar flexibil;
 • Abilități de lucru la calculatori (Word, PowerPoint, Excel)
 • Abilități de comunicare avansate, inclusiv prezentările scrise și orale, diplomație, capacitatea de a ”simți” publicul și de a stabili relații interpersonale;
 • Este obligatorie vorbirea și scrierea fluentă în română, iar cunoașterea limbii ruse este un avantaj.
 1. Dosarul de aplicareva include:
 • CV-ul actualizat a aplicantului;
 • Modelul de ofertă completat (Anexa 1).
 1. Aplicarea dosarelor:

 

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ardd.orhei@gmail.com cu mențiunea „Expert echipa mobilă”, până la data 25 mai, 2019, ora 17:00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la aceeași adresă electronică ardd.orhei@gmail.com.

Informații suplimentare:

Pentru clarificări persoana de contact este Lupan Elena, director AO ARDD Orhei

Tel: 069376012

 

Pentru a completa modelul de aplicare, accesați acest document :

https://docs.google.com/document/d/1KyhGBMB1cQ44RMWen_l79EwG2m_b2Q9WOnBsSFEmLbk/edit?usp=sharing
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.