Concurs de oferte comerciale pentru achiziționarea și instalarea sistemului de ventilare.

Concurs de oferte comerciale pentru achiziționarea și instalarea sistemului de ventilare.

 

Numărul de înregistrare - 0619CRE

Contractant: A.O.“Asociația Femeilor de afaceri din mun. Bălți”

IDNO: 1012620012421

mun. Bălți, str. Bulgară 158/1

Context:

Asoсiaţia Obştească “Asociația Femeilor de afaceri din mun. Bălți” implementează proiectul ”Centrul de Resurse pentru Integrare Socială și Muncă ”  cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia, care are drept scop creșterea nivelului de integrare socială și profesională a persoanelor din categorii defavorizate, prin crearea unei întreprinderi sociale, specializată în prestarea serviciilor de catering.

Scopul concursului: Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru achiziționarea și instalarea sistemului de ventilare a localului situat pe str.Kiev, mun. Bălți.

În acest sens, Asociația Femeilor de Afaceri invită agenții economici interesaţi să participe la concursul de oferte comerciale privind prestarea acestor  servicii:

           

Cerințe generale:

 • Instalarea sistemului de ventilare se va efectua în corespundere cu cerințele standardelor naționale pentru procesul de pregătire a alimentelor,
 • Instalarea și punerea în funcţiune a sistemului de ventilare se va executa în strictă conformitate cu caietul de sarcini și planul de instalare a echipamentului care va fi oferit la solicitare.

 

Cerințe față de aplicanți:

 • Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
 • Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniu.
 • Existența personalului calificat și a echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
 • Disponibilitatea persoanelor de a efectua lucrările în termenii stabiliți.

Condiții adiționale:

Prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie în MDL.

După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;                                                          

Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;

Achitarea serviciilor se vor efectua prin transfer la contul companiei selectate;

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa companiei în domeniu,
 • Preţ competitiv cu respectarea raportului preţ/calitate
 • Încadrarea în specificațiile tehnice și fizice solicitate
 • Condițiile și termenii de livrare și plată
 • Termeni de garanție.

Perioada de livrare solicitat: mai-iunie, 2019

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:
1) Oferta de preț  (semnată și ștampilată);
2) Scurtă descriere a companiei,

3) Lista clienților și/sau scrisori de referință (opțional).

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română sau rusă și expediat la următoarea adresă:
mun. Bălți, str. Bulgară, 158/1, et.3 sau prin email la adresa: afabalti@yahoo.com, pugat@mail.ru  cu mențiunea ”Ofertă sistem ventilare”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 22 mai, 2019.

Detalii la numărul de telefon 060068816 sau 069113950, persoana de contact: Tariana Puga, director.

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu se vor evalua.

Așteptăm ofertele Dvs.  pentru participare la concurs.

Vă mulţumim anticipat pentru participare!

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.