Concurs de oferte comerciale pentru achiziționarea serviciilor de instalare a sistemului de semnalizare pază şi securitate.

Concurs de oferte comerciale pentru achiziționarea serviciilor de instalare a sistemului de semnalizare pază şi securitate.

 

Numărul de înregistrare - 0519CRE

Contractant: A.O.“Asociația Femeilor de afaceri din mun. Bălți”

IDNO: 1012620012421

mun. Bălți, str. Bulgară 158/1

Context:

Asoсiaţia Obştească “Asociația Femeilor de afaceri din mun. Bălți” implementează proiectul ”Centrul de Resurse pentru Integrare Socială și Muncă ”  cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia, care are drept scop creșterea nivelului de integrare socială și profesională a persoanelor din categorii defavorizate, prin crearea unei întreprinderi sociale, specializată în prestarea serviciilor de catering.

Scopul concursului: Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru achiziționarea serviciilor de instalare a sistemului de semnalizare pază şi securitate a încăperilor și a bunurilor materiale.

În acest sens, Asociația Femeilor de Afaceri invită agenții economici interesaţi să participe la concursul de oferte comerciale conform cerințelor descrise mai jos.

Descrierea serviciilor:

N d/o

Tipul lucrărilor

Scurtă descriere a serviciilor

1

Instalarea sistemului de pază şi securitate a încăperilor

Instalarea sistemului de semnalizare pază prin intermediul dispeceratului de pază centralizat, cu utilizarea sistemelor moderne de alarmă pază şi intervenţia Grupului de Intervenţie Rapidă al Prestatorului la recepţionarea semnalului de alarmă de către dispeceratul de pază centralizat.

2

Instalarea sistemului de  securitate antiincendiară a încăperilor

Instalarea sistemului de Securitate antiincendiară cu utilizarea sistemelor moderne, detectoare de multiplă acţiune.

3

Servicii asigurare pază

Servicii lunare de asigurare pază a încăperilor de pe str. Kiev, 75, mun. Bălți, precum și a bunurilor materiale.

 

Cerințe față de aplicanți:

  • Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
  • Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniu.
  • Existența personalului calificat și a echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
  • Dispune de cel puţin un echipaj de intervenţie localizat în apropierea obiectivului beneficiarului şi la maxim 3 minute ca timp de intervenţie

Condiții adiționale:

Prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie în MDL.

După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;                                                        

Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;

Achitarea serviciilor se vor efectua prin transfer la contul companiei selectate;

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:        

  • Experienţa companiei în domeniu,
  • Preţ competitiv cu respectarea raportului preţ/calitate
  • Condițiile și termenii de livrare și plată
  • Termeni de garanție.

Perioada de livrare solicitat: mai, 2019

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:
1) Oferta de preț  (semnată și ștampilată);
2) Scurtă descriere a companiei,

3) Lista clienților și/sau scrisori de referință (opțional).

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română sau rusă și expediat la următoarea adresă:
mun. Bălți, str. Bulgară, 158/1, et.3 sau prin email la adresa: afabalti@yahoo.com, pugat@mail.ru  cu mențiunea ”Ofertă sistem pază”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 22 mai, 2019.

Detalii la numărul de telefon 060068816 sau 069113950, persoana de contact: Tariana Puga, director.

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu se vor evalua.

Așteptăm ofertele Dvs.  pentru participare la concurs.

Vă mulţumim anticipat pentru participare!

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.