Cerere de ofertă pentru procurarea echipamentului tehnic

A.O. „Pas cu Pas regiunea Sud”,  în cadrul proiectului ”Un pas înainte spre dezvoltarea comunității” Contract de grant nr. 871 , de la 01.04.2019, implementat în mun. Cahul de către Asociația Obștească „Pas cu Pas regiunea Sud”, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

A.O. „ Pas cu Pas regiunea Sud” invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului tehnic:

 Lot 1

n.

Echipament tehnic solicitat

Specificații tehnice

  1.

Aparat multifuncțional   imprimanta/copiator/scanner

- Garanția consumatorului minimum  24 luni

- Tehnologie de printare - laser monocrom

- Rezoluția de imprimare - 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

- Resurs de imprimare de la 50 000 pagini/lună

- Viteza a imprimarii de la 28 ppm

- Imprimare faţă-verso (important!)

- Format A4

- Interfeţe: USB, Ethernet

  2.

 Laptop portabil

- Procesor Intel, frecvență minim 2.0 GHz

- Diagonala ecranului 15,6" 1920x1080

- Unitate de stocare SSD 128-256 GB

- Capacitate memorie operaționale minim 4GB

  3.

 Boxă activă portabilă

- Putere totală sunet (RMS), minim 30W

- Interfețe Bluetooth, USB

- Intrare microfon

- Sursa de alimentare:  baterii, prize

- Lucrarea autonomă minim 5 ori

- Microfon fără fir în set

 

  1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa:  Cahul str. Șoseaua Prieteniei 18 ap 1 , e-mail:  svetlana_cahul@mail.ru , pas_cu_pas@mail.ru

 Tel. 068318830

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

  • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

 

1.3. Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori- UN Supplier code of Conduct for Contractual Partners of the FDFA , care poate fi găsit pe: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.

1.4. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „ Pas cu Pas regiunea Sud “ este  22 mai 2019, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Pas cu Pas regiunea Sud” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

  1. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2. Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

  1. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

  1. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

  1. Atribuirea contractului:

5.1. A.O. „ Pas cu Pas regiunea Sud „ va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „ Pas cu Pas regiunea Sud în cadrul proiectului ”  Un pas înainte spre dezvoltarea comunității„  Contract de grant nr. 871, de la 01.04.2019, implementat în mun. Cahul de către Asociația Obștească „Pas cu Pas regiunea Sud” , cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Svetlana Ciobanu , director de proiect

GSM– 068318830

e-mail: svetlana_cahul@mail.ru
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.