Termen extins//Achiziția serviciilor de predare a limbii franceze pentru membrii Asociației

Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de prețuri pentru selectarea unei companii în vederea prestării serviciilor de predare a limbii franceze pentru doua nivele: începător și intermediar, pentru membrii Asociației. Programul cursurilor va fi elaborat în baza cerințelor membrilor Asociației, care urmează să frecventeze cursurile și se va focusa atât pe abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, cât și pe aspectele ce vizează îmbunătățirea gramaticii, vocabularului, pronunțării, fluenței verbale, expresiilor idiomatice etc.  

Detalii tehnice:

 • Numărul de nivele: 2 nivele – începător și intermediar;
 • Numărul de ședințe pe săptămână: 2 sau 3, cu durata de 1,5 h sau 2,0 h;
 • Numărul persoanelor instruite pentru cursul de franceza nivel începător: 3-5 persoane;
 • Numărul persoanelor instruite pentru cursul de franceza nivel intermediar: 3-5 persoane;
 • Locația de prestare a cursului: sediul CRJM, str. A. Sciusev 33, Chișinău;
 • Metode de predare: inovative și interactive.

 Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată şi CRJM).

 • Criteriile de selecție:
 1. Oferta tehnică care va include: experiența ofertantului (inclusiv lista profesorilor, stipulând experiența profesională relevantă), portofoliul de clienți și referințe, metodele inovative de predare) – 70%;
 2. Oferta financiară – 30%.

Oferta trebuie să fie datată, semnată  de către ofertant și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 22 mai 2019. Oferta va include: 

 1. Copia certificatului de înregistrare și datele companiei;
 2. Scurtă descriere despre metodele de predare aplicate și programul cursurilor propuse;
 3. Oferta financiară, cu prețurile indicate în dolari SUA, completată după modelul atașat la prezenta solicitare de oferte. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 4. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
 5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Membrii asociației, care pe parcursul studiilor vor însuși nivele indicate în ToR, vor evolua la nivelele mai avansate în cadrul aceleiași companii.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: angela.caranfil@crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.