ProEntranse solicită oferte comerciale pentru utilaj și echipament din domeniul confecțiilor și textilelor

Cadrul general

AO “ProEntranse” este o organizație cu impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, fiind o unitate de asistență şi instruire ce oferă servicii de analiză, expertiză și ghidare atât pentru mediul antreprenorial din domeniul agricol  cât și  industrial, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 11 Ianuarie 2011). 

ProEntranse este implementator al proiectului “Centrul de Afaceri Techno Textil HUB“ din Soroca, finanţat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundaţiei Est-Europene, în cadrul programului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării“.

Din faza inițială a creării Centrului de Afaceri - Techno Textil HUB a fost pus drept obiectiv general dezvoltarea companiilor membre, creșterea competitivității și nivelului de inovare în ceea ce privește diversificarea produselor și pătrunderea acestora pe noi piețe de desfacere. În această ordine de idei, pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul companiilor membre, este necesar achiziţionarea următoarelor utilaje şi echipamente tehnice pentru domeniul confecţiilor şi textilelor:

 • Foto Digitizer (masă, aparat fot și soft) - 1 buc.;
 • Mașină electronică specială pentru efectuarea cheutorilor drepți - 1 buc.;
 • Mașină electronică specială pentru efectuarea cheutorilor cu ochi - 1 buc.;
 • Mașină liniară cu 2 ace (6 mm și 4 mm) - 1 buc.;
 • Printe (Ploter 1.8 m lățimea) - 1 buc.;
 • Mașină de cusut zig-zag - 1 buc.

Scopul 

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie sau mai multe companii, în dependență de posibilităţile individuale,  care va / vor prezenta ofertele tehnice conform Anexei nr. 1.

Criterii de selecție a companiei:

La selectarea, iar ulterior contractarea companiei ce va /vor livra echipamentul solicitat, criteriile de mai jos vor fi considerate:

 • Experienţa companiei (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
 • Disponibilitatea utilajului / tehnologiei solicitate în stocul companiei;
 • Oferta de preț;
 • Perioada de livrare a bunurilor;
 • Posibilitatea de instruire a utilizării a echipamentului livrat.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

1) Formularul de Aplicare (Anexa nr. 1) completat integral, cu semnătura și amprenta ștampilei;

2) Copia certificatului de înregistrare.

Data limită de depunere a ofertelor comerciale este: 17 Mai 2019, inclusiv.

Oferta comercială cu menţiunea - Ofertă comercială pentru utilaj și echipament din domeniul confecțiilor și textilelor - se va expedia prin poşta electronică proentranse@gmail.com sau se va depune personal la sediul Asociaţiei: str. Ştefan cel Mare, nr. 180, oficiul 910, Chişinău.

Pentru întrebări suplimentare: Nicu Vrabie, Asistent de proiect, la numărul de telefon: 022 23 37 33.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană | ProEntranse |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.