Cerere de oferte de prețuri pentru producția a două spoturi video

Ajută-ne să distribuim acest articol:

COP 30 din 24.04.2019

Context

În contextul Alegerilor Locale Generale din 2019, Asociația Promo-LEX va implementa Campania “Alegeri Locale Generale /Ieși la Vot 2019”. Scopul Campaniei este de a contribui la mobilizarea apolitică a alegătorilor și promovarea votului informat și conștient în rândul cetățenilor cu drept de vot în contextul Alegerilor Locale Generale din Republica Moldova din 2019. Campania este parte a Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Scopul Concursului

În urma concursului Asociația Promo-LEX va selecta o companie care va produce 2 spoturi video (filmate). Obiectivul principal al spoturilor va fi mobilizarea apolitică a alegătorilor și promovarea votului informat și conștient în contextul Alegerilor Locale Generale din 2019, în rândul cetățenilor cu drept de vot, în special al tinerilor.

Candidați eligibili
În cadrul concursului pot să participe companii, studiouri și ateliere media (persoane fizice și/sau juridice).

Perioada și termenii de executare a contractului:
Contractul cu ofertantul selectat va fi semnat estimativ pe 10 mai 2019

 • Termen limită pentru livrarea primului spot – 30 de zile calendaristice din data semnării contractului (estimativ 9-10 iunie 2019);
 • Termen limită pentru livrarea celui de-al doilea spot – 40 de zile din data semnării contractului (estimativ 19-20 iunie 2019);

În cazul în care data alegerilor Locale Generale va fi amânată și alegerile nu vor fi organizate până la finele lunii iunie 2019, termenii de executare vor fi ajustați corespunzător.

Caiet de sarcini:

 • Tipul spoturilor: filmate video;
 • Elaborarea conceptului general al spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX;
 • Elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX;
 • Coordonarea și aprobarea scenariilor finale cu Asociația Promo-LEX;
 • Producția a 2 spoturi filmate video (în limba română + varianta în limba rusă / titrare vocală sau subtitrare);
 • Durata unui spot video: 40 sec;
 • Postproducție (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Predarea spoturilor video finale în diferite formate (pentru TV, Radio, online).

Cerințe față de candidați:

 • experiență de realizare a spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
 • abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate.

 

PROCEDURA DE APLICARE

Dosarul de aplicare trebuie să includă:

Obligatoriu:

 • Profilul companiei sau a persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea spoturilor și care vor demonstra experiență relevantă în domeniu;
 • Licența de activitate a companiei (copia licenței, certificatul de înregistrare);
 • Lista și datele de contact ale clienților anteriori şi a produselor relevante realizate (mostre de spoturi video sociale în limba română și/sau rusă), desfășurate în ultimii 4-5 ani;
 • Indicarea tipului de spot care va fi produs (filmat video);
 • Termenii de executare și livrare a spoturilor;
 • Oferta financiară în USD care va include costul total și per spot, inclusiv detalierea costurilor (persoanele juridice vor prezenta oferta la cota TVA 0);

Opțional:

Opțional, ofertanții pot depune propuneri de concept general al spoturilor (schițe de concept și schițe de scenarii). Spoturile vor fi executate în același stil/format, ca să fie recunoscute ca parte din Campanie și dintr-o serie de spoturi.

Notă: Conceptul general final și scenariile detaliate ale spoturilor vor fi elaborate ulterior, de către prestatorul contractat, în colaborare cu Promo-LEX.

Evaluarea dosarelor

În baza dosarelor recepționate, Asociația Promo-LEX va selecta o companie pentru producția spoturilor.

Evaluarea se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza relevantă a ofertanților;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Termenii propuși pentru realizarea și livrarea spoturilor;
 • Oferta financiară (în baza raportului preț-calitate).

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare
Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare pentru prima etapă este 2 mai 2019, ora 18.00 (ora locală).
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa tender.promolex@gmail.com  cu mențiunea „Concurs de elaborare a spoturilor video 2019”.
Promo-LEX va confirma recepționarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar dosarele complete. 

Pentru informații suplimentare: 
Olga Manole
Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
Tel: 069177101
E-mail: olga_manole@promolex.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.