hackathon

CRJM anunță concurs de oferte privind achiziția serviciilor de traducere scrisă

logo CRJM ro

Data:  22 aprilie 2019

 1. Prezentarea generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

 1. Scopul concursului:

CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada mai 2019 – mai 2021, următoarele tipuri de  servicii :

 1. serviciilor de traducere scrisă a textelor cu specific juridic din:
 1. română – engleză;
 2. română – rusă;
 3. engleză – română;
 1. servicii de traducere autorizată scrisă a textelor cu specific juridic, pentru perechea de limbi engleză – română.

Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada mai 2019 – mai 2021.

Volumul estimativ al traducerilor este de aproximativ de:

 1. 400 de pagini pe an pentru traducerile din română în engleză;
 2. 150 de pagini pe an pentru traducerile din română în rusă;
 3. 200 de pagini pe an pentru traducerile din engleză în română.

Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.

 • Criteriile de selecție:

- Experiența în traduceri (studii superioare de specialitate și  experiența în traducerea scrisă a textelor cu specific juridic constituie un avantaj);

- Calitatea traducerilor propuse de CRJM în cadrul prezentului concurs;

- Termenul de executare a traducerii;

- Reputația profesională (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);

- Oferta financiară;

 Oferta trebuie să fie datată, semnată  de către ofertant și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 6 mai 2019. Oferta va include:

 1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică ((indicând persoana responsabilă de executarea traducerii și anexând CV-ul acesteia) și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic;
 2. Exemple relevante de lucrări traduse anterior, în particular traduceri cu specific juridic (traducerile pot fi expediate electronic, pe copie de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesate acestea);
 3. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) pentru persoane fizice și prețul inclusiv TVA pentru persoanele juridice. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 4. Termenul de realizare a traducerii (pagini per zi);
 5. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
 6. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Doar persoanele pre-selectate, care întrunesc condițiile minime ale CRJM, vor participa la proba scrisă și vor fi evaluate în baza textelor propuse de CRJM.

Persoana fizică/juridică poate participa la concurs pentru unul sau două  tipuri de servicii de traducere și pentru una sau mai multe perechi de limbi, indicate mai sus.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: angela.caranfil@crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.