hackathon

Cerere de oferte - elaborare și livrare de programe de dezvoltare și accelerare a afacerilor

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Data lansării cererii de oferte: 19 aprilie 2019

CADRUL GENERAL

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA” lansează invitația de participare la concursul de selectare a unui expert în domeniul elaborării și livrării programelor de dezvoltare și accelerare a afacerilor.

DESCRIEREA SARCINILOR

În vederea implementării obiectivelor proiectului, Asociația “FĂCLIA” solicită oferte, conform următorilor termeni de referință:

 

Nr.

 

Perioada

 

Activitatea

 1.  

6-10 mai 2019

Elaborarea Programului „Business Accelerator”, care are scopul de a contribui la dezvoltarea creativității, inovației și spriritului antreprenorial al tinerilor (18-27 ani).

Programul va avea o durată de 28 ore și va conține următoarele componente:

· Business Model Canvas;

· Ateliere tematice (management, elaborarea planului de afaceri, marketing, finanțare, tehnici de prezentare, etc.);

 1.  

11-12 mai 2019

Formare de formatori (14 ore)

Activitățile de formare vor fi realizate în municipiul Ungheni

 1.  

18-19 mai 2019

25-26 mai 2019

Livrarea cursului pilot pentru tineri (28 ore)

Activitățile de formare vor fi realizate în municipiul Ungheni

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului ”Centrul de Suport în Afaceri – Ungheni HUB”, implementat de Asociația “FĂCLIA” în raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, în perioada 10 septembrie 2018 – 09 martie 2020. Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

CERINȚE MINIME FAȚĂ DE EXPERT

 • Domeniul de activitate: economie, marketing, administrarea afacerilor / juridic;
 • Experiență dovedită în domeniul antreprenoriatului;
 • Abilitate de lucru în limba română;
 • Experiență în comunicare și organizare.

CRITERII DE SELECȚIE

 • Calitatea ofertei (experienţa anterioară în activități similare; viziune asupra metodologiei; abordare profesionistă, analitică, raţională şi inovativă);
 • Buget rezonabil.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

 • Oferta tehnică, inclusiv CV-ul expertului.
 • Oferta financiară. Prețul nu va include TVA[1];

Dosarele vor fi prezentate la adresa de e-mail: faclia.ungheni@gmail.com până la data de 3 mai 2019, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069724815 sau la adresa de e-mail: faclia.ungheni@gmail.com   

 

[1] Pentru bunurile și serviciile achiziționate pe teritoriul Republicii Moldova destinate proiectului, se aplică scutirile la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere. Proiectul este înregistrat cu nr. 8721139010539, poziția 293, în lista proiectelor de asistență tehnică în derulare (Anexa nr. 1 la HG nr. 246 din 08 aprilie 2010).
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.