hackathon

Modificat - Proiectul de Competitivitate din Moldova - RFQ-2019-032-Mod1 Echipament pentru vinificație

RFQ-2019-032-Mod1 Echipament pentru vinificație

Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici „Proiect” sau „Proiectul de Competitivitate”), finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia implementat de către Chemonics International Inc. are scopul de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va continua realizările atinse anterior, punând noi accente pe dezvoltarea capitalului uman și intervențiile la nivel de industrii și de țară. Proiectul va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru Proiect - vinicolă și turism, tehnologii informaționale și a comunicațiilor (TIC), și industria ușoară.

În conformitate cu obiectivele proiectului și în special în ceea ce privește programul de mentorat pentru micii producătorilor de vin, obiectivul Beneficiarului în cadrul acordului de grant este modernizarea echipamentelor de producție pentru producerea vinului, ceea ce va duce la o producție de vin de calitate superioară, sporind astfel vânzările.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin procurarea de echipamente inovatoare și performante care să faciliteze și să îmbunătățească procesarea strugurilor și fermentarea vinului, ceea ce va conduce la o calitate superioară și, astfel, la o creștere a vânzărilor. Acest echipament va duce la o mai mare calitate, productivitate și diversitate a vinurilor pe care compania le va putea oferi clienților săi.

Ofertanții , în cadrul acestui apel de cotații (denumit in continuare RFQ), sunt responsabili pentru a se asigura că ofertele sunt primite de către Chemonics, în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în acest RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest RFQ poate duce la descalificare ofertelor.

Prezentarea ofertei și data limită: Ofertele urmează a fi depuse nu mai târziu de ora 17:00, ora locală  Chișinău, 22 aprilie 2019.  Ofertele  pot  fi  expediate  la  adresa  de  email: procurement@chemonics.md.

Întrebări: Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului RFQ pot fi adresate nu mai târziu de ora 17:00, ora locală Chișinău, 12 aprilie 2019 prin email la adresa procurement@chemonics.md. Întrebările trebuie să fie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și cererile de clarificare -  și răspunsurile la acestea - pe care Chemonics le consideră de interes pentru alți ofertanți vor fi distribuite tuturor destinatarilor RFQ cointeresați în licitare.

Mai multe detalii le puteți găsi aici:https://drive.google.com/file/d/1P3KwLEed3i7tl3ROrDAS3b00z5g5S6Ml/view?usp=sharing

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.