hackathon

Selectarea unui expert la implementarea tehnologiei de cultivare a culturilor agricole în baza principiilor Sistemului Conservativ al Agriculturii in cadrul Școlilor de câmp pentru fermieri

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor.

UCIP-IFAD pe perioada aniloProgramul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor.

UCIP-IFAD pe perioada anilor precedenți a creat 10 (zece) Școli de cîmp pentru fermieri (SCF) cu loturi demonstrative, în baza cărora, în condiții de cîmp, va fi implementată  și promovată tehnologia de cultivare a culturilor agricole în baza principiilor Sistemul conservativ de agricultură (SCA). Derularea cu succes ale activităților preconizate va depinde în mare măsură de nivelul de pregătire și instruire a producătorilor agricoli din cadrul SCF-lor. Pentru o implementare eficientă producătorii agricoli vor fi consultați de  un expert în domeniul implementării SCA.

Aranjamente

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selectați 2 expert în aplicarea SCA, care vor fi responsabil pentru acordarea asistenței consultative și de instruire în cadrul SCF cu un volum de aproximativ 50 zile lucrătoare pe an fiecare. SCF sunt amplasate in raioanele: Drochia, Orhei, Anenii Noi, Hîncești, Leova, Criuleni, Riscani, Rezina, Causeni, și Cahul.r precedenți a creat 10 (zece) Școli de cîmp pentru fermieri (SCF) cu loturi demonstrative, în baza cărora, în condiții de cîmp, va fi implementată și promovată tehnologia de cultivare a culturilor agricole în baza principiilor Sistemul conservativ de agricultură (SCA). Derularea cu succes ale activităților preconizate va depinde în mare măsură de nivelul de pregătire și instruire a producătorilor agricoli din cadrul SCF-lor. Pentru o implementare eficientă producătorii agricoli vor fi consultați de un expert în domeniul implementării SCA.

Cerințe minime de calificare

  1. Persoană fizică disponibilă să presteze servicii în calitate de consultant individual.
  2. Studii superioare în domeniul agroingineriei sau agronomiei.
  3. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul implementării tehnologiilor performante în Agricultura conservativă.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu Metoda de calitate-cost(QCBS) expusă în Manualul de procurări IFAD. Doar ofertanții selectați pentru lista scurtă, care au acumulat cele mai multe puncte vor fi invitați să prezinte Oferta tehnică și Oferta Financiară.

 

  • Detalii despre concurs, responsabilitățile prestatorului, criterii pentru includerea in lista scurta, precum si modelul OBLIGATORIU al Scrisorii de exprimare a interesului pot fi gasite accesind site-ul www.ucipifad.md/achizitii/ rubrica ,,Achizitii"/servicii de consultanta, concursul nr. 21/19 PRRECI

 

Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, trimiteți Scrisoarea de exprimare a interesului după modelul stabilit și Curriculum Vitae detaliat. Termenul limită pentru depunerea Scrisorii de exprimare a interesului până la 08.04.2019, ora 10:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md

 

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.