hackathon

LICITAŢIA DESCHISĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE A ESTRADEI DE VARĂ, R-N TELENEȘTI

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Obștească „Cîșleni ProEuropa” anunţă Licitaţia deschisă pentru executarea lucrărilor  de construcție a estradei de  vară, conform caietului de sarcini. 
Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi accesate în documentul anexat.

 1. Autoritatea contractantă: Asociația Obștească  „Cîșleni ProEuropa”

*Activitatea este parte a proiectului „Cultura unește  comunitatea”, implementat de Partenerul 1 AO  Cîșleni Pro Europa și partenerul 2 НП„Успешнаяженшина„, în cadrul schemei de grant, a  proiectului ”Acces pentru Succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat de consorțiul de organizaţii: Solidarity Fund PL în Moldova, AO EcoContact, AO Ecospectr și AO Moștenitorii, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.  

 1. Adresa asociației: __s. Cîșla  r. Telenești____
 2. Persoana responsabilă (numele, prenumele, telefon de contact, adresa electronică):

Cațer  Olesea,  mob. 069498649,  e-mail: oleseacater@gmail.com

 1. Obiectul lichitației/achiziției:  reparații/construcții/renovare etc (indicați numirea lucrărilor, conform devizului de cheltuieli, caietului de sarcini etc.)

Lucrări  de constructive  a estradei de vară

 1. Perioada desfășurării lucrărilor: ____două  luni_________
 2. Locul desfășurării tenderului: __Primăria   Cîșla_s. Cîșla  r. Telenești________
 3. Limba în care se vor întocmi documentele de tender. Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română sau rusă și să includă următoarele date: datele de contact ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată în original;
 4. Termenul limită de depunere a ofertelor: 25  martie,  2019, ora  10:00___________________Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică: oleseacater@gmail.com,cu subiectul mesajuluiLucrări  de construcție

Cerințe față de aplicanți:

 • Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
 • Experiență în domeniul specificat în punctul 4 al prezentului document;
 • Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
 • Personal calificat;
 • Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în Lei Moldovenești (Lei) . Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul companiei;
 • După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;
 • Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;

Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele anexe:

 • Licența de activitate/ execuţie a lucrărilor specificate;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Certificat de la inspectoratul fiscal privind achitările la buget;
 • Lista lucrărilor executate anterior (ultimele 3) și procesul verbal de finalizare a lucrărilor;
 • Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3,5,7);
 • Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic;
 • Termenul de valabilitate a ofertei;
 • Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului);

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:        

 • Preţul ofertei – cel mai mic propus;
 • Perioada de execuţie – încadrarea în termenii indicați în punctul 5;
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.
Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.