hackathon

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție - Consultant media/jurnalist (extindere termen limită)

Nr.10_ IP/ din 08.02.2019 (extindere termen limită)

În cadrul contractului de finanțare Nr. SR-IP-02 din 02/01/2019, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea  de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, în cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, precum și în cadrul altor proiecte Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”  intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui specialist pentru funcția de Consultant media (jurnalist).


Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați (Consultanți individuali) pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați pentru ocuparea funcției date.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest Link.
Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers ediția curentă).


Scrisoarea de intenție și Curriculum Vitae (CV) actualizat, precum și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 15 martie 2019, ora 18:00 la adresa:
Aociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”

Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 66 38 50
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în „Termenii de Referință” vor fi invitați la interviu.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Tel: 022 00 99 74Organizații vizate: Initiativa Pozitiva |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.