hackathon

Tender servicii de proiectare

Asociația Obștească ”Moldova AID” în cadrul proiectului ”Hidroterapia și înotul schimbă vieți” contract de Grant G14939 din 18.02.2019, anunță concursul ofertelor de preț pentru elaborarea proiectului pentru o construcție acoperită cu un bazin hidroterapeutic cu o suprafață aproximativ de 400 m2.

Locația construcției:

Terenul: r-nul Rîşcani, or. Rîşcani str. Luceafărul, 26

Numărul cadastral: 7101119.291

Schița de proiect este atașată la anunț. Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa e-mail: director.moldovaaid@gmail.com.

La concurs pot să participe atât persoane juridice cât și fizice.

Ofertele se vor depune până la data 01.03.2019 la adresa poștală or. Rîșcani MD-5600 str. Luceafărul 26 sau în formă electronică la adresa e-mail: director.moldovaaid@gmail.com. Informații la telefonul 069045514 – Tanina Cîrlig.

Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 05.03.2019.

Termenii de referință

Cererile de participare la concurs vor conține:

  1. Date despre participant (CV-ul semnat de ofertant, Portofolio)
  2. Oferta financiară
  3. Copia certificatului de înregistrare al întreprinderii (pentru persoane juridice)

Prețul va fi indicat în lei moldovenești și nu va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA zero. Pentru persoane fizice oferta financiară va reflecta suma NETĂ (toate taxele aferente serviciului prestat vor fi plătite de angajator)

Criterii de evaluare:

  1. Experiența ofertantului (CV, Portofolio)
  2. Oferta financiară
  3. Disponibilitatea ofertantului de a desfășura lucrările de proiectare în limitele de timp de 21 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

Acest proiect este realizat de Asociația Obștească ”Moldova AID”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Human Services International Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.Organizații vizate: MoldovaAID |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.