Cerere de oferte a prețurilor pentru servicii de redactare

COP 20 din 13.02.2019

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de redactare în limba română.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de redactare a materialelor tematice și publicațiilor în domeniile prioritare ale Asociației.

Termenii de referință:

 • Limbile pentru care se solicită servicii de redactare: română;
 • Specificul materialelor care vor fi înaintate spre redactare: articole tematice, comunicate de presă, apeluri, rapoarte și studii tematice, rapoarte de monitorizare, materialele dosarelor deținute în procedură civilă și penală, etc.
 • Terminologia utilizată din domeniul: juridic, electoral, educație civică, drepturile omului etc.

*Toate publicațiile și materialele Asociației sunt disponibile pe următoarea adresă: www.promolex.md. Ofertanții interesați pot face cunoștință cu specificul și limbajul utilizat de Asociație.

Asociația Promo-LEX va încheia Contracte de Prestări Servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua traduceri scrise la solicitare, reieșind din necesitățile Asociației.

Perioada de contractare – 12 luni.   

Cerințe față de ofertanți:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii române: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: juridic, drepturile omului, electoral, educație civică, etc.;
 • Experiență de redactare de minim 2 ani;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de redactare în termeni restrânși de timp.

În calitate de ofertanți pot aplica atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

Persoanele interesate trebuie să prezinte Oferta care va include:

 1. Pentru persoane fizice – CV-ul actualizat;
 2. Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență;
 3. Două referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;
 4. Oferta financiară în MDL.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

Servicii de redactare și corectură a textelor scrise în limba română

Preț, MDL TVA 0%

Preț, MDL TVA 20%

Preț brut per 1 pagină / regim normal

   

Preț brut per 1 pagină / regim de urgență / zile de odihnă

   

Numărul de pagini (1800 caractere fără spații) executate în regim normal /pe zi

   

Numărul de pagini (1800 caractere fără spații) executate în regim urgență /pe zi

   

* 1 pagină = 1800 caractere fără spații (calculele se fac din varianta finală ( redactată) a documentului).

* Pentru persoane fizice prețul (brut) trebuie să includă toate taxele angajatorului și cele ale angajatului, după cum urmează: taxele angajatorului – 18% fondul social, 4,5% asigurarea medicală; taxele angajatului – 4,5% asigurarea medicală, 6% fondul de pensii, 12% impozit pe venit.

* Persoanele juridice aplicante vor completa tabelul de mai sus incluzând atât prețul cu TVA, cât și la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei/candidatului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie completată în limba română şi expediată la adresa de e-mail:  tender@promolex.md  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de redactare”.

Data limită de depunere a ofertelor este 26 februarie 2019, ora locală 18:00.

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape:

 1) La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de selecție a ofertelor: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.

2) Ofertanții pre-selectați vor fi contactați și invitați la cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă (ofertanții vor fi invitați să efectueze redactarea unui text cu volum de aproximativ 0,5-1 pagină).

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Ana Baltă, Asistentă de Program, +373 78 04 75 74, ana.balta@promolex.md

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.