hackathon

Termen extins | Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de transmisiune live a evenimentelor

Nr. Ref. 10 din 10.01.2019

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de transmisiune live a evenimentelor care vor fi desfășurate pe parcursul anului 2019.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de transmitere live a evenimentelor care vor fi desfășurate de Asociație pe parcursul anului 2019. În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte oferte de preț, care vor conține următoarele informații:

Denumirea serviciului Preț, MDL, TVA 20% Preț, MDL, TVA 0%
Servicii de transmisiune live a evenimentelor în raza municipiului Chișinău, (indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz)    
Servicii de transmisiune live a evenimentelor în țară (în afara mun. Chișinău), (indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz) Cu transport propriu    
Cu transport Promo-LEX    
Servicii de re-transmisiune live a evenimentelor din alte surse, (indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz)    
Disponibilitate de prestare a serviciilor în termeni restrânși de timp (cu un preaviz de 24 ore înainte de eveniment) Da / Nu
Disponibilitatea de a oferi reduceri în funcție de durata evenimentului (indicați în %) până la 1 oră    
1 – 4 ore    
4 – 6 ore    

Oferta trebuie să includă prețul cu TVA, precum şi prețul la cota TVA 0% (condiție obligatorie). Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata cu TVA la cota 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Oferta trebui să mai conțină și informații despre următoarele cerințe tehnice:

 • de echipe/camere de filmat disponibile;
 • de accesări pentru ultimele 10 evenimente transmise live (în ordine cronologică inversă din momentul aplicării);
 • Alte detalii despre echipamentele utilizate și/sau avantajele tehnice de care dispune compania.

Oferta va mai include:

 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila companiei.

Data limită de depunere a ofertelor este 31 ianuarie 2019, ora locală 18.00. Oferta trebuie completată în limba română şi expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de transmisiune live”.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • Avantajele tehnice ale companiei.

În rezultatul evaluării ofertelor, Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii care vor presta pe parcursul anului 2019 servicii de transmisiune live a evenimentelor, în baza unui contract cu o durată de 1 an.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Mariana Novac, Asistent de Program, tel. +373 69339700, mariana.novac@promolex.md.

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.