Proiectul de Competitivitate din Moldova - RFQ-2019-001 Producere mobilierului moale pentru Maestru-D.C. SRL

Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia și implementat de către Reprezentanța din Moldova a Corporației Chemonics International Inc. (Chemonics) are plăcerea să vă invite să prezentați oferte in cadrul următorului apel de cotații, care a fost lansat public:

Introducere: Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici „Proiect” sau „Proiectul de Competitivitate”), finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia implementat de către Chemonics International Inc. are scopul de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va continua realizările atinse anterior, punând noi accente pe dezvoltarea capitalului uman și intervențiile la nivel de industrii și de țară. Proiectul va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru Proiect - vinicolă și turism, tehnologii informaționale și a comunicațiilor (TIC), și industria ușoară.

Obiectivul Beneficiarului de grant (Maestru-D.C. SRL) în cadrul acordului de finanțare constă în diversificarea ofertei turistice prestate în cadrul vinăriei Leuntea-Vin. Scopul diverisificării ofertei turistice constă în obținerea unui venit sporit pentru vinărie, ce va permite imbunătățirea calității produselor oferite pe piața turistică  locală. În acest context, Proiectul de Competitivitate susține dezvoltarea pensiunilor turistice și renovarea beciurilor și a spațiilor pentru primirea oaspeților în cadrul vinăriilor, nemijlocit sala pentru întâmpinarea vizitatorilor creată în cadrul vinăriei Leuntea-Vin, prin achiziționarea mobilierului moale, pentru un confort sporit a turiștilor care vor vizita locația.

Ofertanții , în cadrul acestui apel de cotații (denumit in continuare RFQ), sunt responsabili pentru a se asigura că ofertele sunt primite de către Chemonics, în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în acest RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest RFQ poate duce la descalificarea ofertelor.

 Prezentarea ofertei și data limită (extinsă): Ofertele urmează a fi depuse nu mai târziu de ora 17:00, ora locală  Chișinău, 30 ianuarie 2019.  Ofertele  pot  fi  expediate  la  adresa  de  email: procurement@chemonics.md.

Întrebări: Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului RFQ pot fi adresate nu mai târziu de ora 17:00, ora locală Chișinău, 25 ianuarie 2019 prin email la adresa procurement@chemonics.md. Întrebările trebuie să fie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și cererile de clarificare -  și răspunsurile la acestea - pe care Chemonics le consideră de interes pentru alți ofertanți vor fi distribuite tuturor destinatarilor RFQ cointeresați în licitare.

Doar răspunsurile în formă scrisă emise de Chemonics vor fi considerate oficiale și vor avea valoare în procesul RFQ și evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Chemonics sau orice altă entitate nu ar trebui să fie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebare cu privire la acest RFQ.

Mai multe detalii le puteți găsi aici: https://drive.google.com/file/d/1aKg22qQQsQghLzIodARsivuUHmgP5d7D/view?usp=sharing
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.