hackathon

Concurs pentru selectarea companiilor media, TV sau jurnalisti în cadrul proiectului ”Transparență și Participare” realizat de Centrul CONTACT cu suportul UNDEF

În perioada februarie 2018 – februarie 2020 Centrul CONTACT realizează proiectul “Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”,  cu suportul financiar al Fondului pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF). Proiectul îşi propune creşterea nivelului de transparenţă în activitatea autorităţilor publice  locale prin elaborarea, promovarea şi adoptarea  în mod participativ a politicilor publice locale,  elaborarea şi implementarea  unor planuri locale de aprofundare a transparenţei şi de asigurare a accesului cetăţenilor  la informaţiile de interes public.

Obiectivul principal al proiectului constă în sporirea transparenţei APL prin elaborarea şi implementarea a 10 planuri locale de aprofundare a transparenţei şi de asigurare  a accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public.

Arealul geografic: 10 localităţi din Republica Moldova: Glodeni, Drochia, Leova, Ștefan Vodă, Copceac, Costești, Gura Bîcului, Mereni, Chetrosu și Dubăsarii Vechi.

Scopul concursului este identificarea şi contractarea companii media, TV sau jurnaliști conform solicitărilor.

Candidaţi eligibili. În cadrul concursului pot să participe companii media, TV regionale și naţionale cît și jurnaliști.

Sarcinile ce urmează a fi realizate conform următoarelor LOTURI:

LOT 1 - Efectuarea a 2 investigații jurnalistice (complete, de orice tip) ce ar aborda cazuri, în care autoritățile și instituțiile publice ar încălca legislația privind asigurarea transparenței decizionale, și accesului cetățenilor la informațiile de interes public, ar analiza problemele cu care se confruntă atât furnizorii cât și solicitanții de informație etc. Subiectele investigațiilor, volumul/cuvinte, plasare/publicitate vor fi convenite cu echipa de proiect.

LOT 2 – Elaborarea și publicarea în presa periodică locală, regională sau națională a 10 articole tematice (nu mai puțin de 3 pagini standard)  în care ar fi elucidate diferite aspecte ale activității autorităților și instituțiilor publice de asigurare a transparenței decizionale, a accesului cetățenilor la informațiile de interes public, implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor comunităților. Articolele se pot referi la practici de succes, experiențe pozitive din activitatea APL și organizațiilor societății civile în domeniile relevante proiectului, la problemele și impedimentele cu care se confruntă cetățenii și organizațiile lor în raport cu autoritățile publice în domeniul transparenței și accesului la informație, etc. Se așteaptă ca publicațiile să reflecte în mod special situația din localitățile beneficiare ale proiectului, dar să nu se limiteze doar la ele. Subiectele investigațiilor vor fi convenite cu echipa de proiect.

LOT 3 - Producerea și difuzarea a 10 emisiuni TV pe teme relevante proiectului. Este vorba despre interviuri, talk-shwouri, reportaje sau emisiuni de autor realizate inclusiv cu implicarea reprezentanților localităților beneficiare ale proiectului, dar nu se vor limita doar la ele. Durata emisiunilor de la 30 pînă la 60 de minute fiecare.

Companiile TV interesate pot depune solicități pentru toată aria proiectuli sau pentru una sau mai multe următoarele 3 regiune după cum urmează:

 • Regiunea 1 – Glodeni și Drochia – 2 emisiuni.
 • Regiunea 2 – Dubăsarii Vechi, Chetrosu, Mereni, Gura Bâcului, Costești, Ștefan Vodă – 6 emisiuni.
 • Regiunea 3 – Leova, Copceac – 2 emisiuni.

Subiectul fiecărei emisiuni va fi coordonat cu echipa de proiect.

Notă! Aplicanții la concurs au dreptul să depună oferta pentru 1 lot sau mai multe loturi în caz că vor demonstra că au experienţă şi echipă profesionistă de a face faţă volumului de lucru propus.

Termenii de executare a contractului. 11.02.2019 – 30.11.2019 (10 luni).

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • experienţă în domeniul de cel puţin 3 ani;
 • să dispună de o echipă de profesionişti cu experienţă în realizarea şi mediatizarea evenimentelor;
 • abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânşi;
 • respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate.

Criterii de evaluare a ofertelor:

Evaluarea ofertelor depuse se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza relevantă a ofertanților;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Oferta financiară (în baza raportului preț-calitate)

Dosarul aplicantului va conține:

 • CV-ul instituției, a jurnalistului;
 • Concepția executării sarcinilor conform loturilor pentru care se completeaza dosarul;
 • Oferta financiară în MDL, cu indicarea onorariului net solicitat.

Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare este 04 februarie 2019, ora 18.00 (ora locală).

Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare urmează a fi prezentate în format electronic şi expediate prin e-mail la adresa info@ contact.md sau lilia.porumb2017@gmail.com  cu mențiunea „Concurs campanie media” sau prin poșta la adresa str. Bucureşti 83, mun. Chişinău, MD-2012.

Centrul CONTACT va confirma recepţionarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Înaintea executării comenzii toate materialele vor fi coordonate cu Centrul CONTACT. Detaliile privind executarea comenzii vor fi stipulate în contractul de prestări servicii.

Pentru informaţii suplimentare: 

Liliana Porumb, coordonator de proiect
Centrul CONTACT
Tel: 068386664, E-mail: lilia.porumb2017@gmail.com
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.