hackathon

Centrul de Instuire în Domeniul Sanatatii Reproductive solicită oferte comerciale pentru servicii de traducere scrisă

Prezentare generală:

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive din Republica Moldova (CIDSR) este o organizație non-profit, neguvernamentală, cu misiunea de a proteja și promova sănătatea și drepturile sexuale și reproductive.

Prezenta solicitare de oferte pentru achiziția serviciilor de traducere scrisă este desfășurată în contextul proiectului “Construim punți, depășim bariere – construim punți între societatea civilă și comunitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru”. Proiectul este realizat îmreună cu Fundația Est Europeană, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei.

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind traducerea a doua manuale:

 1. Manual pentru îndrumarea femeilor cu dizabilități locomotorii pentru a-și cunoaște drepturile sexuale și reproductive
 2. Manual pentru sensibilizarea intermediarilor cu privire la drepturile sexuale și reproductive ale tinerilor cu dizabilități locomotorii

–  Limbile pentru care se solicită servicii de traducere scrisă:

Română-Rusă

 • Specificul materialelor – articole tematice, comunicate de presă, anunțuri, materiale specifice țin de activitatea programului, etc;
 • Terminologie utilizată: din domeniul medicinei și sănătății;
 • Volumul estimat: articole în volum de aproximativ 250 pagini.

Cerinţe față de ofertanți:

 • Cunoaşterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: Română și Rusă: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoaşterea terminologiei în domeniul domeniul medicinei și sănătății;
 • Experienţă relevantă de traducere în domeniul domeniul medicinei și sănătății;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp;
 • În calitate de ofertanți pot aplica atât persoane fizice, cât şi persoane

Persoanele interesante trebuie să prezinte Oferta care va include:

Obligatoriu:

 • Pentru persoane fizice – CV-ul actualizat;
 • Pentru persoane juridice – Certificat de înregistrare sau Licență;
 • Referinţe la lucrări/traduceri relevante anterioare efectuate de ofertant;
 • Oferta financiară:  prețul  pentru  1  pagină  de  text  (1800  caractere  fără  spații)  pentru traduceri din Română în Engleză;
 • Oferta financiară:  prețul  pentru  1  pagină  de  text  (1800  caractere  fără  spații)  pentru traduceri din Română în Rusă;

Notă pentru persoanele juridice: Proiectul “Construim punți, depășim bariere – construim punți între societatea civilă și comunitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru ”este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere.

Notă pentru persoanele fizice: Prețul per pagină va include valoarea impozabilă (inclusiv impozitul pe venit, fondul de pensii și asigurarea medicală).

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul:

Dosarul de aplicare semnat și ștampilat va fi expediat la următoarea adresă:

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive

Chișinău, strada Melestiu 20, MD -2001

Sau la dresa de email: cidsr2012@gmal.com

Data limită de prezentare a ofertelor este 25 ianuarie 2019

 • Doar companiile/persoanele fizice preselectate vor fi
 • Dosarele incomplete nu vor fiAjută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.