Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea produselor petroliere

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Nr. Ref. 11 din 10.01.2019

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru achiziționare produse petroliere pentru desfășurarea activității pe parcursul anului 2019.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri la produse petroliere. Durata contractului – 1 an. În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte ofertele de prețuri care vor conține următoarea informație:

Denumirea serviciului Preț, MDL, TVA 20% Preț, MDL, TVA 0%
Benzină
Benzină 95    
Benzină 98    
Benzină cu aditivi și compuși activi    
Motorină
Motorină Euro 5    
Motorină cu aditivi și compuși activi    
Condiții de achitare
Disponibilitate de a vinde marfa în cantități mari (peste 1000 litri per procurare/tranzacție) Da / Nu
Disponibilitate de a vinde marfa în prin intermediul cardurilor petroliere Da / Nu
Reduceri sau bonusuri Da (indicați %) / Nu
Acoperire națională (Nr. de stații și localitatea)  

Oferta trebuie să includă prețul cu TVA, precum şi prețul la cota TVA 0 (condiție obligatorie). Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata cu TVA la cota 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta trebuie completată în limba Română şi expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru produse petroliere”.

Data limită de depunere a ofertelor este 24 ianuarie 2019, ora locală 18.00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Ion Popa, Logist, tel. +373 69865704, e-mail: ion.popa@promolex.md.

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.