Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de editare și tipar a Ghidului Observatorului în cadrul Alegeri Parlamentare 24 februarie 2019

Nr. ref. 4 din 03.01.2019

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiției la 19 iulie 2002 și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile.

Contextul anunțului: Asociația Promo-LEX desfășoară în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. În cadrul programului Promo-LEX desfășoară de asemenea și Misiunea de observare a Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

Misiunea de Observare este organizată, inclusiv, cu suportul altor donatori precum: Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova (Proiectul “Reducerea oportunităților de corupție și susținerea democrației în contextul alegerilor Parlamentare din Moldova”); Fundația Soros Moldova (Proiectul ”Monitorizarea listelor electorale și a litigiilor electorale în alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019”) și Consiliul Europei (Proiectul „Susținerea monitorizării alegerilor parlamentare în circumscripțiile electorale și secțiile de votare create peste hotare”).

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte pentru prestarea serviciilor de editare și tipar a Ghidului Observatorului în cadrul Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

Cerințe Tehnice:

 • Machetarea Ghidului (pregătirea pentru tipar) în două variante (română, rusă);
 • Machetarea Ghidului pentru tipar va fi realizată în baza unui soft care să permită salvarea ulterioară a acestuia în format .pdf cu un volum acceptabil al documentului; Asociația Promo-LEX va solicita Raportul machetat în cele două variante (română și rusă), atât în format .pdf cât și în varianta original machetată în softul utilizat de către ofertant;
 • Imprimare digitală față/verso, format A4, termoclei, 80 gr/m², tipar text policolor;
 • Coperta – 300 gr/m², policolor;
 • Numărul de pagini: până la 100 pagini / până la 120 pagini (numărul final de pagini nu este stabilit deocamdată și solicităm oferte pentru 2 variante aproximative, conform tabelului de mai jos).
 • Cantitatea – 2500 unități (2200 unități în limba română, 300 în limba rusă).

Perioada de executare a lucrărilor: 14 – 24 ianuarie 2019

Nr. caractere/pagini 2500 exemplare total
Preț 2200/l. română Preț 300/l. rusă
TVA 20% TVA 0% TVA 20% TVA 0%
180.000 caractere fără spații/cca. 100 pagini        
216.000 caractere fără spații/cca. 120 pagini        

NOTĂ! Vă rugăm să indicați prețul per unitate, ținând cont de numărul diferit de exemplare realizate.

Oferta trebuie să includă prețul cu TVA 20%, precum și prețul la cota TVA 0% (condiție obligatorie).

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Certificatul de înregistrare al companiei / Licența;
 • Oferta comercială va include prețul pentru serviciile indicate mai sus în MDL.

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 10 ianuarie 2019, ora 18:00.

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba Română și expediat prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de editare și tipar a Ghidului Observatorului”.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Mariana Novac, Asistent de Program, tel. +373 69339700, mariana.novac@promolex.md.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.