AO Asociația Copiilor Surzi din Moldova: tender cu privire la achiziționarea utilajului apicol

Asociația Obștească Asociația Copiilor Surzi din Moldova lansează invitația de participare la tender cu privire la achiziționarea utilajului si inventarului APIcol  și accesoriilor pentru acesta.

Procurarea echipamentului are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială din Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Suediei, prin intermediul Fundației Est Europene.

ANUNȚ / INVITAȚIE

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească  Asociația Copiilor Surzi din Moldova, c/f: 1011620001998
 1. Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajului si inventarului APIcol
 2. Data publicării anunțului: 03.01.2019
 3. Sursa alocației: Proiect realizat de Asociația Obștească Asociația Copiilor Surzi din Moldova, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Suediei, prin intermediul Fundației Est Europene.

Termen de livrare: 30 zile calendaristice

 1. Locul livrării: 30 km de la Chișinău
 2. Modalități de plată: în baza facturii fiscale
 3. Criterii de evaluare: Cel mai mic preț pentru cea mai buna calitate.
 4. Asociația Obștească Asociația Copiilor Surzi din Moldova invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea utilajului și inventarului APIcol, echipamentului de protecție si a materialului biologic (familii de albini)

I lot

 Nr d/o

 Denumirea obiectului

 Caracteristicile tehnice

 

Cantitatea

 

STUPI

 

 

 

1

Stup vertical vopsit  în complet 10 rame

 • Fund cu plasa antivarroa cu închizător de urdiniș-1b                                                                                                 
 • capac cu tabla și cu polisteren-1b                                                                                                                                                                                          
 • podişor cu hranitor-1b                                                                                          
 • perna termica-1b                   
 • corp1/1-1b
 • corp1/2-2b
 • rame1/1-10b
 • rame1/2-30

50 seturi

Cerințe față de stupi:

 1. Să fie din lemn de brad; 
 2. Grosimea pereților 30 mm;
 3. Vopsiți pe exterior; 
 4. Garanție scrisă 5 ani;
 5. Termen limita de livrare: 1 aprilie. 

II lot

Nr d/o

 Denumirea obiectului

 Caracteristicile tehnice

 Cantitatea

 

UTILAJ

   

1

Centrifuga automat

6 rame

1 buc.

2

Masa de descăpăcit semiautomată  

1 metru

1 buc

3.

Vase de depozitare miere

Găleata 33l de plastic

alimentar de calitate

40 buc.

4

Filtru miere

Inox

2 buc.

5

Utilaj de însârmare rame

manual

1 buc.

6

Transformator lipire faguri

 

1 buc.

7

Lada pentru transportare rame

 

4 buc.

8

generator electric

3kw

1 buc.

9

Faguri artificiali

1/1

50 kg

 10

Suport stupi - paleti

dimensiunea 1.2x1 metri. 

15 buc.

 

INVENTAR

   

1

Dalta APIcola

inox/lemn

4 buc.

2

Perie

naturala cu 2-3 rânduri

2 buc.

3

Cuțit de descăpăcit

Inox

1 buc.

4

Furculițe

inox

2 buc.

5

Afumător

Inox cu protecție

2 buc.

6

Lopățica

Inox mâner lemn

2 buc.

7

Curea pentru legat stupii 

 

50 buc.

 

ECHPAMENT DE PROTECȚIE

   

1

Mască APIcolă

 

10 buc.

2

Costum APIcol

 

4 buc.

3

Mănuși

 

5 perechi

III lot

 Nr d/o

Denumirea obiectului

 Caracteristicile tehnice

 Cantitatea

 

MATERIAL BIOLOGIC

   

1

Familii de albini 10 rame

După 15 aprilie

40 familii

2

Regine împerecheate

După 1 iunie

12 buc.

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Criterii de selecție
  1. Preț competitiv;
  2. Livrare gratuită;
  3. Marfă de calitate;
  4. Termen de garanție
  5. Oferta comercială va include prețul fără TVA
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească Asociația Copiilor Surzi din Moldova
 • adresa: MD-4043, Chișinău, str. Hristo Botev 11/1. Ap.58.
 • telefonul: + 373 69291790
 • E-mail: acsm.moldova@gmail.comvcapatici@yahoo.fr;
 • Numele și prenumele persoanei responsabile:
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor:  03. 02. 2019, până la ora 10.00.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO Asociația Copiilor Surzi din Moldova, MD-4043, Chișinău, str. Hristo Botev 11/1. Ap.58, E-mail: acsm.moldova@gmail.com; vcapatici@yahoo.fr 
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Notă: Participanții la tender pot aplica pentru un singur lot sau pentru mai multe.

Director de proiect:                                                   Semnătura: Capatici VeronicaOrganizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.