Solicitare de oferte: închirierea echipamentului pentru traduceri simultane

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu față de prestatorii de servicii (persoane fizice și juridice), Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini solicită oferte competitive pentru închirierea echipamentului pentru traduceri simultane în cadrul Activității 4.2. – Conferința Finală în cadrul proiectului ”Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale  a tinerilor defavorizați din Republica Moldova (SVIS MOLDOVA)”.

Oferta trebuie să includă:

  • Detaliile tehnice ale echipamentului propus;
  • Prețul, per oră, pentru următoarele utilaje: 1 unitate cabină, 2 unități microfon portabil, 35 unități căști.
  • Datele de contact ale companiei/candidatului;
  • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
  • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
  • Ștampila companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie completată în limba română şi expediată la adresa de e-mail  chisinau@aibi.it   cu mențiunea “Ofertă de prețuri închiriere echipament traducere simultană”.

* Persoanele juridice aplicante vor indica costul serviciului la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

* Persoanele fizice vor indica prețul net pentru o oră.

Data limită de depunere a ofertelor este 09 ianuarie 2019, ora locală 18:00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Pentru detalii, apelați la numărul de telefon: 022 59 59 31/ 069000498.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.