Solicitare de oferte: închirierea echipamentului pentru traduceri simultane

Pentru asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu față de prestatorii de servicii (persoane fizice și juridice), Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini solicită oferte competitive pentru închirierea echipamentului pentru traduceri simultane în cadrul Activității 4.2. – Conferința Finală în cadrul proiectului ”Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale  a tinerilor defavorizați din Republica Moldova (SVIS MOLDOVA)”.

Oferta trebuie să includă:

  • Detaliile tehnice ale echipamentului propus;
  • Prețul, per oră, pentru următoarele utilaje: 1 unitate cabină, 2 unități microfon portabil, 35 unități căști.
  • Datele de contact ale companiei/candidatului;
  • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
  • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
  • Ștampila companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie completată în limba română şi expediată la adresa de e-mail  chisinau@aibi.it   cu mențiunea “Ofertă de prețuri închiriere echipament traducere simultană”.

* Persoanele juridice aplicante vor indica costul serviciului la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

* Persoanele fizice vor indica prețul net pentru o oră.

Data limită de depunere a ofertelor este 09 ianuarie 2019, ora locală 18:00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Pentru detalii, apelați la numărul de telefon: 022 59 59 31/ 069000498.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.