hackathon

Solicitare de oferte pentru servicii de traducere simultană pentru limbile română-rusă

Pentru asigurarea transparenței şi integrității procesului de achiziție şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu față de prestatorii de servicii (persoane fizice și juridice), Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini solicită oferte competitive pentru servicii de traducere simultană în cadrul Activității 4.2. – Conferința Finală în cadrul proiectului ” Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale  a tinerilor defavorizați din Republica Moldova (SVIS MOLDOVA)”.

Cerințe față de ofertanți:

  • Cunoașterea, la nivel avansat a limbilor rusă și română;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul social, drepturile omului, drepturile copilului, educație civică, etc.;
  • Experiență relevantă de traducere în evenimente similare (seminare, traininguri, conferințe pe subiecte sociale);
  • Disponibilitatea de a traduce pe întreaga durată a evenimentului (orele 10.00 – 13.00, pentru data de 31.01.2019).

Oferta mai trebuie să includă:

  • CV-ul persoanei fizice/juridice cu indicarea expresă a experienței de traducere în cadrul evenimentelor similare;
  • Datele de contact ale companiei/candidatului;
  • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
  • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
  • Ștampila companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie completată în limba română şi expediată la adresa de e-mail  chisinau@aibi.it  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de traducere”.

* Persoanele juridice aplicante vor indica costul serviciului la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

* Persoanele fizice vor indica prețul net pentru o oră.

Data limită de depunere a ofertelor este 09 ianuarie 2019, ora locală 18:00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Pentru detalii, apelați la numărul de telefon: 022 59 59 31/ 069000498  
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.