Tender nr 91125806 pentru achiziționarea materialelor în cadrul proiectului Gestionarea resurselor de apă pe Nistru

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Tender nr. 91125806

pentru achiziționarea materialelor

 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea materialelor  în cadrul proiectului “Gestionarea resurselor de apă pe Nistru”.  

Nr.

Descrierea materialelor

Cantitatea,

buc.

1

Țeava trasă foraj D89mm cu mufe 5mm (Conductă de refulare)

390

2

Cap sonda cu cot si manometru D89mm

6

3

Supapa de sens cu bila DN65

5

4

Contor DN65

5

5

Vana din fonta DN65

5

6

Adaptor cu flanșa DN50x65

5

7

Set garnitura cu bolt Dn65

25

8

Set prindere cablu SIP

10

9

Mufe PE DN110

6

10

Flanșa sudabila DN100

3

11

Supapa de sens cu bila DN100

1

12

Contor DN100

1

13

Vana din fonta DN100

1

14

Adaptor flanșa DN100

1

15

Cot DN100

4

16

Set garnitura cu bolt Dn100

 

17

Țeava DN100

12

18

Vana DN100

5

19

Filtru DN100

2

20

Flanșa sudabila DN100

17

21

Flanșa oarba DN100

4

22

Adaptor PP cu flanșa 110x4inch

2

23

Set bolt cu garnituri

24

24

Inel beton  d1,5m H-1m

1

25

Inel beton  d1,5m H-0.5m

1

26

Capac cu gaura D1,5m

2

27

CTO aducere la cota

1

28

Capac canalizare 10T

1

29

Cot DN100

4

30

Electrod 3mm

3

     

31

Servicii transport și instalare către Molovata Noua si Criuleni

 

 

 

Eventualele întrebări cu privire la tender pot fi adresate la tenders-giz-moldova@giz.de.

                                                                                                                          

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL, TVA cu drept de deducere 0%, cu indicarea perioadei de livrare și instalare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91125806) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, et. 5, aripa stângă, Chișinău, MD-2009) nu mai târziu de vineri, 11 ianuarie 2019, orele 17:00.

____________________________________________________________________________________________

Tender no. 91125806

for the procurement of materials

 

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of materials within its project “Intercommunal water management along the Dniester”. And namely:

Nr.

Description of materials

Quantity,

pcs

1

D89 mm drill pipe (5mm thick) with socket (meter)

390

2

Head with elbow and D89mm manometer (0-16 bar)

6

3

Ball valve DN65

5

4

Water meter DN65

5

5

Cast iron valve DN65

5

6

Flange adapter DN50x65

5

7

Set gasket with bolt DN65 (set)

25

8

Set SIP cable grip (set)

10

9

PE couplers DN110

6

10

Weldable flange DN100

3

11

Ball valve DN100

1

12

Water meter DN100

1

13

Cast iron valve DN100

1

14

Flange adapter DN100

1

15

Elbow DN100

4

16

Set gasket with bolt DN100 (set)

7

17

Pipe DN100 (meter)

12

18

Valve DN100

5

19

Filter DN100

2

20

Weldable flange DN100

17

21

Blind flange DN100

4

22

PP adapter with 110x4inch flange

2

23

Bolt set with gaskets (set)

24

24

Concrete ring d1,5m H-1m

1

25

Concrete ring d1,5m H-0.5m

1

26

Cover with the hole D1,5m

2

27

Concrete ring H100mm

1

28

Sewer cover 10T

1

29

Elbow DN100

4

30

Electrodes 3mm

3

 

 

 

31

Transportation and installation (services) to Molovata Noua and Criuleni

 

Eventual questions on the tender shall be addressed to tenders-giz-moldova@giz.de.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery and installation time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and person responsible for the acquisition;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91125806) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing, Chisinau, MD-2009) not later than Friday, 11 January 2019, time 17:00.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.