Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru selectarea companiei/companiilor pentru deservirea evenimentelor (servicii de cazare, alimentare și chirie săli de conferințe)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cadrul general 

  Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de          03 noiembrie 2009). 
  Pe parcursul anului 2019 Fundația Est-Europeană planifică organizarea a peste 30 de evenimente de diverse tipuri în cadrul proiectelor pe care le implementează, începând de la evenimente de o zi cu participarea de la 25 până la 100 persoane (de tip seminare, ateliere de instruire, conferințe, forumuri), și finisând cu evenimente de tipul școlilor de instruire cu număr de participanți de la 80 la 120 persoane și durată de 2 – 3 zile, care pe lângă servicii alimentare și chirie spații, implică și servicii cazare. Aproximativ jumătate din ele sunt destinate inclusiv și persoanelor cu dizabilități. 
 
Scopul concursului
 Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2019) o companie/companii specializate în deservirea evenimentelor cu prestare de servicii cazare, alimentare și chirie săli de conferințe, în scopul găzduirii diverselor tipuri de evenimente organizate de Fundația Est-Europeană.
 
Sarcina tehnică 
 Pentru evaluarea ofertelor comerciale, inclusiv componenta financiară, ofertantul va trebui să completeze Formularul de Aplicare (Anexa nr. 1), anexată la prezenta cerere de oferte. 
 
Criterii de selectare
  Pentru identificarea companiei/companiilor specializate în serviciile solicitate, iar ulterior contractarea acesteia/-ora pentru anul 2019 în calitate de furnizor/i de bază al/ai Fundației, se vor aplica următoarele criterii de selectare: 
- Experiența companiei (prezența pe piață minimum 1 (an) ani, clienți fideli/referințe); 
- Disponibilitatea de a oferi condiții de instruire, alimentare și de cazare adecvate;
- Preț competitiv (oferta financiară); 
- Amplasarea companiei în zone ale orașului cu transport în comun ușor accesibil va constitui un avantaj;
- Accesibilitatea locației pentru persoane cu dizabilități (rampă, grup sanitar adaptat) va constitui un avantaj, în procesul de selectare a companiilor pentru evenimente care necesită aceste facilități;
 
Cerințe specifice
 Faţă de condiţiile de cazare:
- Servicii de cazare în regim Single și Twin (2 paturi separate);
- Condiții adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în cameră în dependență de timpul de afară (cald sau rece), baie/duș, grup sanitar;
- Alte comodități (TV, aer condiționat, conexiune la internet etc.).
 
Faţă de condiţiile de alimentare:
- Servicii de alimentare pentru persoane: pauză de prânz, pauză de cafea, cină şi mic dejun, cu oferire de meniu variat și bucătărie sănătoasă;
- Operativitate și eficiență în procesul de deservire.
 
Faţă de sala de instruire:
- Sală/săli de instruire/de conferințe cu destinație specială pentru organizarea de evenimente; 
- Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi ușor schimbate pentru ca grupul de participante să se reorganizeze în diferite situații (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru);
- Dotarea sălilor cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi boxe va constitui un avantaj;
- Asigurarea cu apă plată (0,5 l) pentru persoanele participante la eveniment;
- Conexiune la internet (vă rugăm să indicați existența sau lipsa accesului Wi-Fi);
- Dotarea sălilor de conferințe  cu echipament de traducere simultană va constitui un avantaj în selectarea locației pentru evenimente care vor presupune servicii traducere. 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:
1) Formularul de Aplicare (anexa nr. 1) completat integral, cu semnătura și amprenta ștampilei;
2) Copia certificatului de înregistrare;
3) Meniuri cu specificarea prețului pentru mic dejun, pauză de prânz, pauza de cafea și cină;
4) Imagini care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentație (sala restaurantului), de desfășurare a activităților (sala de instruire);
 
Evaluarea ofertelor comerciale va fi efectuată luând în considerație următoarele:
1) Dosarul de aplicare (prezența tuturor documentelor solicitate);
2) Oferta financiară (în procesul de evaluare a ofertelor recepționate, va fi efectuată analiză comparativă a prețurilor, ținându-se cont de raportul preț – calitate); 
3) Criteriile de selecție (va fi analizat fiecare criteriu de selecție și evaluat prin prisma raportului preț – calitate și corespunderii acestora cerințelor solicitate);
 
Formularul de aplicare îl puteți găsi pe pagina web a Fundației Est-Europene:
 
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 13 decembrie 2018, inclusiv. 
 
Oferta comercială cu mențiunea – Concurs Deservire Evenimente - se va expedia prin poşta electronică concurs@eef.md, prin fax la numărul (022) 54 23 38 sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău
 
Pentru întrebări: Oxana Zanoga, analist financiar, pe adresa e-mail: oxana.zanoga@eef.md sau la numărul de telefon: (022) 23 53 43.
 
Despre Fundaţia Est-Europeană
 
Fundaţia Est-Europeană sprijină consolidarea democraţiei şi contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii moldoveneşti prin intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează dezvoltarea societăţii civile, consolidează buna guvernare şi mass-media şi contribuie la prosperitatea economică.
 
Fundaţia Est-Europeană îşi concentrează activităţile în trei domenii prioritare: Dezvoltare Economică, Promovarea Bunei Guvernări şi Acţiuni Sociale. În realizarea obiectivelor sale, FEE respectă principiile de egalitate şi nediscriminare.
 
Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.