hackathon

Cererea de Ofertă de preț pentru serviciile de machetare și printare

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) în calitate de partener de implementare a UNFPA Moldova în cadrul Programului UNFPA pentru Republica Moldova 2018-2022, vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii/produse:

 

Denumirea

Cantitatea

1

Modulul de instruire „Implementarea programelor comprehensive HIV și HVC pentru CDI” / 
Тренинговый модуль "Внедрение всеобъемлющих программ по ВИЧ и Гепатиту C для людей, употребляющих инъекционные наркотики»

25

2

Modulul de instruire „Implementarea programelor comprehensive de prevenire HIV și ITS pentru LSC” / 
Тренинговый модуль «Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП среди секс-работников»

25

3

Modulul de instruire "Implementarea programelor comprehensive de prevenire HIV / ITS pentru bărbaţi care fac sex cu bărbaţi" / 
Тренинговый модуль «Реализация комплексных программ по вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, имеющими секс с мужчинами»

25

4

Raportul de evaluare „Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților ONG-urilor care lucrează cu Populațiile Cheie și cu prestatorii de servicii medicale în Moldova”

200

5

Отчет о результатах оценки "Оценка потребностей в создании потенциала НПО, работающих с ключевыми группами населения и соответствующими поставщиками медицинских услуг в Молдове"

200

Informaţia privind specificaţiile tehnice pot fi acesate la acest link:http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/415 

 Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi adusă direct la Centrul PAS sau transmisă  prin poştă, E-mail sau fax la adresa:

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

 Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 3 este: 27 noiembrie 2018, 18 00 ora locală. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menţionată pentru depunere.

 Se acceptă oferte prin poştă, E-mail, fax sau aduse direct la Centrul PAS.

 Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor).

 Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

 Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

 Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS.

 PREŢUL. Preţul în lei Moldovenești (MDL) calculat la cota 0 TVA trebuie să includă şi preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1.

EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

 ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43 ext. 111

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

 Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

 Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

 Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Centrul PAS |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.