A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs de selectare a unei companii de realizare a două filme educaționale

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Organizația: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea legislației în domeniul egalității de gen, violenței în familie și violenței față de femei; întreprinde eforturi de consolidare a capacitărilor răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și socială.

Contextul: Activitatea este organizată de către CDF în parteneriat cu Institutul Național al Justiției cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la cazurile de violență în familie în Moldova”.

Obiectivele activității: CDF, în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, își propune să realizeze două filme educaționale ce vor fi utilizate în calitate de material didactic în cadrul sesiunilor de instruire a judecătorilor și procurilor în domeniul practicii judiciare privind examinarea cauzelor de violență în familie. Filmulețele vor fi realizate în limba română cu subtitrare în limbile rusă și engleză și vor avea o durată de 3-5 minute.

Sarcina tehnică:

 1. Elaborarea scenariului în coordonare cu CDF
 2. Producerea filmelor educaționale în limba română cu subtitrare în limba rusă și engleză
 3. Dezvoltarea de coloană sonoră (narator, muzică de fundal, efecte speciale)
 4. Editare video

Termeni de livrare:

Produsele video vor fi livrate până în data de 31 aprilie 2019

Aspecte logistice:

Aplicantul îşi va desfăşura activitatea în comunicare directă cu echipa CDF și va participa, în funcție de necesitate, la şedinţele ce vizează realizarea filmelor educaționale. Structura şi conţinutul produselor vor fi elaborate reieşind din cerinţele INJ. CDF și ai altor actori relevați din domeniu.

Oferta financiară:

Aplicantul va prezenta o ofertă financiară detaliată, în MDL, inclusiv TVA, care va reflecta toate  cheltuielile de producție.

Cerințe de aplicare:

 • Experiență de minim 5 ani în domeniul artelor vizuale
 • Echipă de profesioniști cu experiență în realizarea producției video

inclusiv cu conținut didactic

 • Echipament și infrastructură necesară realizării sarcinilor enumerate
 • Respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință
 • Experiență de cooperare cu organizații nonguvernamentale

Dosarul aplicantului va include:

 • Descrierea companiei și argumentarea selectării acesteia
 • Portofoliul proiectelor realizate în ultimii 2-3 ani (linkuri către produse relevante)
 • Lista organizațiilor cu care compania a colaborat în ultimii 5 ani
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei companiei
 • CV-ul(urile) specialiștilor care vor presta serviciile solicitate, cu indicarea a două persoane de referință
 • Viziunea aplicantului cu privire la realizarea filmelor educaționale
 • Oferta financiară (în MDL inclusiv TVA).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus
 • Experiența în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut didactic
 • Experiența anterioară de conlucrare cu ONG-uri/ organizații internaționale
 • Calificarea echipei
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/ preț.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare:  23 noiembrie 2018, ora 18.00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare companie servicii video” sau pe suport de hârtie la adresa: str. Mihail Kogălniceanu, 87,  mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 811-999.

 

Mai multe detalii despre organizație pot fi găsite la adresa http://cdf.md/

 

NB:  Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 Organizații vizate: Ambasada SUA | Centrul de Drept al Femeilor |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.