People in Need solicită oferte pentru producerea, livrarea și instalarea a 4 sere și a sistemelor de irigare pentru locuințele protejate

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Solicitare de Oferte

Către:              Companiile specializate                                                     

De la:               People in Need Moldova/PIN

Subiect:           Producerea, livrarea și instalarea a 4 sere și a sistemelor de irigare, pentru locuințele protejate din Bădiceni (raionul Soroca) și Zgurița (raionul Drochia).

Data:               06/11/18

_________________________________________________________________________

Descriere/Context:

People in Need Modova în parteneriat cu Centrul de Sănătate Mintală și Dezvoltare din Praga, Repulica Cehă, în cadrul proiectului în curs de desfășurare "Sprijinirea procesului de transformare a îngrijirii persoanelor cu dizabilități psiho-neurologice și a persoanelor cu dificultăți de învățare în Republica Moldova" reprezintă un răspuns la necesitățile apărute ca și rezultat al implementării anterioare a proiectului "Sprijinirea transformării" și a nevoilor identificate în cadrul întâlnirilor consultative  cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru care transformarea îngrijirii instituționale este o prioritate la nivel guvernamental, împreună cu Agenția Națională de Asistență Socială, care gestionează procesul de dezinstituționalizare.

Scopul proiectului implementat în cadrul Centrului de Dezvoltare a Sănătății Mintale este îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor cu dizabilități, cu accent pe respectarea drepturilor omului. Scopul proiectului este de a sprijini și de a consolida capacitatea beneficiarilor pentru a accesa serviciile comunității rezidențiale și de a beneficia de incluziunea socială.

Pentru a obține rezultatele așteptate, proiectul urmărește selectarea unei companii specializate în producerea, livrarea și instalarea a 4 sere, de tip tunel sau hobby, în același timp să furnizeze sisteme de irigare pentru aceste sere.

Obiective:

Obiectivul acestei sarcini este pregătirea estimării de bază a costurilor pentru lucrările de proiectare, producere, livrare și instalare a 4 sere de tip tunel sau hobby, precum și a sistemelor de irigare pentru acestea.

Descrierea parametrilor tehnici:

Descrierea tehnică

Unități de măsură

1

Lățimea totală a serei

5m

2

Distanța dintre arce/stâlpi (aranjare pe latura scurtă de 5 m)

2,2m

3

Lungimea serei

14m

4

Înălțimea la coamă

3,5m – 4m

5

Înălțime la bară agățare cultură

2,2 m – 2,3m

 

Criterii de eligibilitate:

  • Companie înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Experiență, în domeniul producerii și instalării serelor și a sistemelor de irigare, de cel puțin 3 ani de zile;
  • Cel puțin 5 - 7 proiecte similare de succes (referințe sau poze ale obiectelor instalate);
  • Să fie disponibilă să livreze produsul, dar, în același timp, să aibă capacitatea de a livra semințe de calitate, la solicitare, conform necesităților;

Oferta Comercială va conține următoarele:

Oferta Comercială va fi prezentată în MDL (cu mențiunea dacă prețul include TVA) și va include:

  • Rechizitele bancare ale ofertantului împreună cu copia de pe Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Datele de contact, adresa și telefonul reprezentatului autorizat, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei;
  • Costul în MDL per produs livrat (aici indicați descrierea amănunțită a costurilor pentru fiecare element al construcției serei împreună cu costul livrării și instalării acestora); costul și descrierea detaliată a sistemului de irigare;
  • Oferta va fi prezentată în limba engleză sau română.

PIN Moldova va furniza Companiei detaliile disponibile și va asista la colectarea altor date necesare direct din locuințele protejate de la Bădiceni și Zgurița.

Amplasarea și călătoriile oficiale implicate:

Adresa 1: Satul Bădiceni, raionul Soroca, str. Liliacului, nr.20;

Adresa 2: Satul Bădiceni, raionul Soroca, str. Busuiocului nr. 49;

Adresa 3: Satul Zgurița, raionul Drochia, Locuința protejată N1;

Adresa 4: Satul Zgurița, raionl Drochia, Locuința protejată N2.

Durata sarcinii:

Durata fazei 1: Numărul total de zile pentru producerea serelor este de 30 de zile de la data semnării contractului.

Durata fazei 2: Transportarea și instalarea serelor se va face conform termenilor stabiliți în acord comun stipulate în contract.

Impozite și TVA:

Planul de cheltuieli pentru renovarea celor două locuințe protejate se efectuează în baza acordului tehnic dintre Republica Moldova și biroul reprezentativ al People in Need Moldova și nu permite finanțarea altor taxe, cota TVA = 0, și a tarifelor impuse de orice legi în vigoare în țara cooperantă.

Termenul limită de depunere a cererilor și protocolul: Orice întrebări survenite cu privire la prezenta solicitare de oferte pot fi trimise la adresa concurs.moldova@peopleinneed.cz până la data de 16 noiembrie 2018. Ofertele de preț vor fi trimise până la data de 20 noiembrie 2018, ora 17:00, la adresă electronică: concurs.moldova@peopleinneed.cz. Subiectul mesajului: Ref. Sere pentru locuințele protejate.

NB: Ofertele primite după ora și data specificată sunt considerate întârziate și vor fi examinate doar la discreția PIN Moldova.

 Organizații vizate: People in Need |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.