Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii/organizaţii care să presteze servicii de cazare, alimentare şi sală de instruire

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii/organizaţii care să presteze servicii de cazare, alimentare şi să ofere sala de instruire pentru 33 de persoane participante în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă. Programul de mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveţiei în Republica Moldova şi Guvernul Suediei.

Obiectivul general al proiectului:

Programul de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă are scopul de a consolida capacităţile grupurilor de iniţiativă din 30 de localități (din raioanele Cahul, Căușeni și Soroca) pentru a aborda problemele de dezvoltare comunitară într-o manieră incluzivă.

Pentru a realiza acest deziderat al programului, fiecare grup creat la nivel local va beneficia de o relaţie de mentorat şi de un program consistent de instruire.  

Obiectivul concursului:

De a selecta o companie/organizație care va presta servicii de cazare pentru 30 de persoane, servicii de alimentare pentru 33 de persoane (4 pauze de cafea, 2 pauze de prânz, 1 cină şi 1 mic dejun) şi sală de instruire pentru 33 de persoane, pentru 9 module de instruire, care urmează a fi desfășurate în perioada Noiembrie 2018 – Decembrie 2019.

Primul Modul de instruire va avea loc la data de 14-15 decembrie 2018. Cel de-al doilea – la data de 25-26 ianuarie, iar cel de-al treilea la data de 15-16 februarie 2019. Graficul următoarelor instruiri va fi comunicat companiei selectate în timp util.

Rezultate aşteptate:

Compania/organizaţia selectată va prest

a serviciile conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

Criterii de selecție a companiei:

1) Experiența companiei (prezența pe piață minimum 2 (doi) ani, clienți fideli/referințe);

2) Amplasarea companiei în zone ale orașului cu transport în comun ușor accesibil va constitui un avantaj;

3) Disponibilitatea  de a oferi condiții de instruire și cazare adecvate: liniște, activități de același gen și la alți beneficiari;

4) Preț competitiv (oferta financiară).

Cerințe specifice:

Faţă de condiţiile de cazare:

 • Servicii de cazare pentru app. 30 de persoane, care vor fi cazate în camere duble (sau single, după disponibilitate);
 • Condiţii adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în cameră în dependenţă de timpul de afară (cald sau rece), baie/duş;
 • Grup sanitar în cameră (apă caldă/rece);
 • Alte comodităţi (TV, aer condiţionat, conexiune la internet etc.).

Faţă de condiţiile de alimentare:

 • Servicii de alimentare pentru app. 33 de persoane: pauză de prânz, pauză de cafea, cină şi mic dejun; Meniu variat, bucătărie sănătoasă;
 • Certificat ce confirmă respectarea cerințelor sanitare și de siguranţă a alimentelor;
 • Operativitate şi eficiență în procesul de deservire.

Faţă de sala de instruire:

 • Sală de studii/de conferinţă cu un spaţiu de cel puţin 65m² (metri pătraţi), pentru 33 de persoane, programul de lucru va fi opt ore pe zi;
 • Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi uşor schimbate pentru ca grupul de participante să se reorganizeze în diferite situaţii (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru);
 • Dotarea sălilor de lucru cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi boxe va constitui un avantaj;
 • Asigurarea cu apă plată (0,5L) pentru 33 persoane/zi;
 • Conexiune la internet (vă rugăm să indicaţi existenţa sau lipsa accesului Wi-Fi).

Dosarul va include în mod OBLIGATORIU:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Scurtă descriere a Companiei/organizației
 • Meniuri cu specificarea preţului pentru mic dejun, pauză de prânz, pauza de cafea şi cină;
 • Imagini care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentaţie (sala restaurantului), de desfăşurare a activităţilor (sala de instruire);
 • Lista clienților cu care s-a colaborat;
 • Oferta financiară, la cota zero TVA. (documentul privind aplicarea TVA la cota zero va fi expediat furnizorului selectat)
 • Declarația de Integritate (a se vedea Anexa 1 a documentului pe care îl puteți descărca AICI).

*Companiile ce nu vor expedia formularul de aplicare completat vor fi descalificate!

Modul de întocmire a ofertelor financiare: Oferta va fi exprimată în MDL, cu TVA la cota 0%.

Oferta financiară va conține în mod OBLIGATORIU data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail, numele deplin a persoanei de contact).

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 2 a documentului pe care îl puteți descărca AICI.

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate

Compania va fi remunerată prin virament bancar, după livrarea serviciilor solicitate și prezentarea actului de recepție/contului spre plată. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Perioada de executare a contractului: Noiembrie 2018 – Decembrie 2019 (contractul va fi semnat în MDL), cu posibilitatea de a fi extinsă perioada acestuia.

Notă: Organizatorul se angajează să anunțe numărul participanților cu cel puțin 3 zile înainte de eveniment.

Ofertele pot fi expediate în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com, gaprecup@hotmail.com

Adresa poştală: Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

str.Armenească,13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Termenul de valabilitate a ofertelor este de 40 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 09 noiembrie, ora 17.00.

Pentru informații suplimentare:

Olga Sîrbu, tel. 022 237 089, email: olga.sirbu.cpd@gmail.com

Galina Precup, tel. 022 207 157, e-mail: gaprecup@hotmail.com

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.