Termeni de Referință pentru selectarea experților formatori în cadrul proiectului „Women 4 Leadership” pentru instruirea Organizațiilor Societății Civile locale și regionale

Ajută-ne să distribuim acest articol:

la solicitarea IP CRAION CONTACT-Cahul pentru perioada 5-9 decembrie 2018.

Procedura de achiziții: anunț public plasat pe rețele de informare publică

Data de lansare: 29 octombrie 2018

Data limită de recepționare a ofertelor financiare: 12 decembrie 2018

Descrierea serviciilor ce se solicită pentru contractare:

IP CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea experților formatori în cadrul proiectului „Women 4 Leadership” pentru perioada 6-7 decembrie 2018.

Scopul concursului:

Scopul acestui concurs este identificarea și contractarea unor experți pentru instruirea Organizațiilor Societății Civile locale și regionale în dezvoltarea capacităților în domeniul promovării egalității de gen și implicării femeilor în procesul decizional.

Sarcina tehnică:

Selectarea a 2 experți formatori pentru organizarea seminarului de instruire de 2 zile în cadrul proiectului „Women 4 Leadership”pentru organizațiile neguvernamentale pe următoarele subiecte:

1) egalitatea de gen;

2) politici publice inclusive și sensibile la dimensiunea de gen;

3) bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen;

4) advocacy pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor;

5) instrumente de dialog și cooperare cu APL și APC.

Responsabilitățile formatorului

- Elaborarea și prezentarea metodologiei de instruire cu plan de instruire, set de instrumente de instruire, draft al agendei și materiale de studiu;

- Pregătirea și facilitarea sesiunilor de instruire conform subiectelor stabilite în contractul de prestare a serviciilor;

- Prezentarea raportului pe activitate/actul de predare - primire a serviciului, cu reflectarea subiectelor abordate, rezultatelor obținute, percepțiilor participanților, a provocărilor și constrângerilor, cu set de recomandări pentru viitoarele cursuri de formare pe acest segment.

Rezultate așteptate:

Experții formatori selectați de IP CRAION CONTACT-Cahul vor presta serviciile specificate pe parcursul perioadei stabilite implementării proiectului „Women 4 Leadership” , respectând obligațiunile contractuale.

Aranjamente instituționale:

Experții formatori selectați vor activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Asociației.

Criterii de selecție

1) Scrisoare de intenție (Ofertantul își va prezenta intenția de participare la concurs, incluzând informația despre calificările și experiența sa); 2) CV-ul expertului cu indicarea a 2 persoane de referință ; 3) În cazul persoanelor juridice anexați copia certificatului de înregistrare sau alt document confirmativ al înregistrării persoanei juridice; 4) Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de expert formator (în lei moldovenești per zi).

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: contact_cahul@yahoo.com cu subiectul – „Formator seminar ONG-uri, proiect „Women 4 Leadership”.

Durata contractului: Se stabilește după planificarea activităților de instruire.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.