hackathon

Extinderea Concursului de oferte Sondaj național de opinie ce va identifica barierele în angajare și promovare în carieră a femeilor și bărbaților

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunță extinderea termenului de aplicare pentru competiția deschisă în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la identificarea barierelor cu care se confruntă femeile și bărbații în angajare și promovare în carieră în R. Moldova. Activitatea demarează în cadrul programului „Abilitarea Economică a Femeilor”, ce are drept scop consolidarea capacităților Parlamentului și Guvernului în elaborarea și implementarea legilor, politicilor și serviciilor cu impact pozitiv asupra venitului femeilor și angajării decente a acestora, și să recunoască, să reducă și să redistribuie munca neremunerată de îngrijire. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women Moldova.

CONTEXT

În anul 2017, Guvernul Republicii Moldova a adoptat o noua Strategie privind Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați pentru anii 2017-2021.   Una din domeniile prioritare ale Strategiei, se referă la Piața muncii și reducerea disparităților salariale de gen Analizele  Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (Indexul Egalității de Gen 2017;       Inegalitățile salariale de gen în Moldova)atestă faptul că pe piața forței de muncă încă mai persistă inegalitate pronunțată de gen, care se manifestă prin o  pondere mai mică de ocupare a femeilor comparativ cu bărbații (în 2016 – 39% femei și 43% bărbați), a femeilor cu copii de vârstă preșcolară și la rata de inactivitate în rândul femeilor ce e mai pronunțată decât cea a bărbaților (59,9% femei și 54,6% bărbați ).

Deși în ultimii ani BNS oferă mai multe date dezagregate pe criteriu de sex, statisticile disponibile nu sunt suficiente pentru a înțelege și a evidenția care sunt barierele de angajare și promovare în carieră a femeilor, ceea ce duc la elaborarea unor politici publice care ignoră aceste bariere. În contextul celor reflectate, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în parteneriat cu UN Women Moldova anunță lansarea competiției deschise pentru selectarea unei companii/ organizații care va efectua o cercetare națională cu scopul de a identifica barierele în angajare și promovare în carieră a femeilor și bărbaților din Republica Moldova.

Activitatea demarează în cadrul programului „Abilitarea Economică a Femeilor”, ce  are drept scop  consolidarea capacităților Parlamentului și Guvernului în elaborarea și implementarea legilor, politicilor și serviciilor cu impact pozitiv asupra venitului femeilor și angajării decente a acestora, și să recunoască, să reducă și să redistribuie munca neremunerată de îngrijire. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women Moldova.

Obiectivul concursului:

De a selecta o companie/organizație care să efectueze un sondaj complex la nivel național ce va permite identificarea celor mai relevante obstacole întâmpinate de femei și bărbați în procesul de încadrare în câmpul muncii și de promovare în carieră, din perspectiva angajatorilor/angajatoarelor, angajaților/angajatelor și a persoanelor inactive.

Cercetarea va cuprinde trei componente, după cum urmează:

 1. Sondajul de opinie în rândul angajatorilor din R. Moldova
 2. Sondajul de opinie în rândul angajaților din R. Moldova
 3. Sondajul de opinie în rândul femeilor neîncadrate și a bărbaților neîncadrați în câmpul muncii.

Menționăm că va fi selectată doar o companie/organizație care va efectua sondajul complex ce va include toate cele trei componente enumerate anterior.

Oferta financiară, obligatoriu, va cuprinde costurilor pentru:

 • Elaborarea chestionarelor specifice celor 3 componente mai sus menționate;
 • Desfășurarea lucrărilor în teren pentru colectarea datelor dezagregate pe criterii multiple;
 • Sistematizarea/corectarea datelor în tabele (SPSS, Excel, Word);

Ofertele în mod obligatoriu vor fi datate, semnate și ștampilate. În caz contrar, acestea nu vor fi considerate valabile. Oferta financiară va fi scanată și anexată la dosarul de aplicare.

Plata pentru serviciile prestate: Compania va fi plătită prin virament bancar, în tranșe, în MDL, după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la tranșele de plată vor fi stipulate în contractul de prestări servicii semnat între părți (compania/organizația selectată și CPD).

Cerințe față de compania/organizația interesată:

 • Experiență în realizarea studiilor și a cercetărilor în domeniu sau domenii similare: drepturile omului, egalitatea de gen etc.  (experiența minimă de 3 ani);
 • Experiență în realizarea a cel puțin 3 sondaje în rândul angajatorilor în ultimii 3 ani;
 • Experiență dovedită în proiectarea evaluărilor, a sondajelor de opinie, în elaborarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi sistematizarea datelor (3 ani minim).

Dosarul urmează a fi expediat la adresa de e-mailal.ermolenco@gmail.comși va conține:

 • Formularul de aplicare completat (Anexa 1);*
 • 3 nume de contact  cu adresele, telefoanele și poștele electronice incluse;
 • Lista membrilor echipei și CV-urile acestora;
 • Oferta financiară– bugetul detaliat în lei Moldovenești (MDL) cu TVA(Anexa 2);
 • Declarația de Integritate (Anexa 3).

*Companiile ce nu vor expedia formularul de aplicare completat vor fi descalificate!

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 31 octombrie 2018, ora: 13:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 31 octombrie 2018, ora: 15:00, str. Armenească 13, or. Chișinău.

Persoană de contact: Rodica Ivașcu, e-mail: rodica.ivascu@gmail.com sau tel. 022 23 70 89

Detaliile referitoare la domeniile de analiză specifice fiecărei componente, produsele distincte ce urmează a fi oferite, cât și termenii de realizare le gășiți  în Termenii de Referință (http://progen.md/files/7483_tor_gender_gaps_in_employment___final.docx)

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.