hackathon

HelpAge International anunță concurs de selectare agentie IT / Elaborare pagină web

HelpAge network logo RGB

Concurs: Agenție IT/Elaborare pagină web

Angajator / solicitant: AO HelpAge International

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Durata angajării: din noiembrie, conform negocierii

Termenul limită pentru aplicare: 31 octombrie 2018

CONTEXT

HelpAge International ajută persoanele în vîrstă să-şi apere drepturile, să lupte împotriva discriminării şi a sărăciei, pentru a avea un trai decent, sigur, activ şi sănătos.

HelpAge International Moldova lucrează prin parteneri la nivel mondial pentru a se asigura că oamenii de pretutindeni înţeleg cît de mult vîrstnicii contribuie în societate şi că ei trebuie să se bucure de drepturile lor la protecţia sănătăţii, servicii sociale şi securitate economică şi fizică.

HelpAge International Moldova este filială a HelpAge International din Marea Britanie, Londra. În anul 2005 HelpAge şi-a stabilit activitatea oficial în Moldova şi a lansat programe menite să adreseze problemele cu care persoanele în etate din Moldova se confruntă zi de zi.

HelpAge în Moldova activează în câteva domenii principale:

 1. Protecţia socială, unde persoanele în etate pot să-şi realizeze drepturile de acces sporit la garanţii sociale de bază, inclusiv pensie, la fel şi ajutor suplimentar în situaţiile cînd ei îngrijesc de copii vulnerabili
 2. Domeniul sănătăţii oferă posibilitate persoanelor în vîrstă să se informeze despre îngrijirea primară a sănătăţii la o vîrstă înaintată, să-şi formeze deprinderi şi abilităţi de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor vîrstnice în sprijinul structurilor medicale locale
 3. Discriminarea şi drepturile – asigură realizarea integrală a drepturilor vîrstnicilor în cadrul legal naţional şi internaţional. (Procesul Universal de Revizuire Periodică, Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi culturale, CEDAW - Convenţia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeii)

CONDIȚII ȘI CERINȚE TEHNICE

Solicitantul deține pagina oficială www.helpage.org cât și alte pagini web ale unor filiale. Ne propunem elaborarea și administrarea paginii locale pentru Republica Moldova.

Agenția în favoarea căruia va fi atribuit contractul de servicii, va trebui să creeze website-ul Solicitantului, împreună cu acesta în conformitate cu specificaţiile tehnice standarde şi ghidului de comunicare și designul deținut,  sӑ-l administreze împreunӑ până la data finalizării contractului.

De asemenea va acorda consultanţӑ şi asistenţӑ tehnicӑ pentru website pe parcursul perioadei de contractare.

Agenția va dezvolta sisteme şi instrumente informatice care vor permite o actualizare şi întreţinere uşoarӑ a informaţiei de pe website, precum şi modificarea structurii acesteia. De asemenea, Agenția  va instrui Solicitantul în utilizarea şi dezvoltarea acestuia. Va acorda o perioada de garanţie de la data finalizării contractului. Va remedia problemele tehnice semnalate de Achizitor în perioada de garanţie. Solicitantul va furniza toate informaţiile necesare realizării website-ului şi va participa la realizarea acestuia.

Pagina web trebuie să fie accesibilă pentru toate categoriile de utilizatori şi susţinut de toate dispozitivele electronice (PC, tabletă, smartphone, altele).

Conţinutul website-ului

 • va fi în limba românӑ, engleză și rusă;
 • design grafic va fi creat de către Furnizor;
 • va fi asigurată posibilitatea integrării materialelor foto, video sau audio în format standard (FLV, SWF, MP4, AVI, MP3, H.264, WMA) şi alte formate media răspândite.

Design-ul site-ului trebuie să asigure:

 • plasarea eficientă a informaţiei de diferită natură;
 • căutare rapidă a informaţiei relevante;
 • o prezentare adecvată a structurii şi conţinutului site-ului în procesul utilizării diferitor tipuri de monitoare şi rezoluţii;
 • design-ul site-ului va fi realizat utilizînd o combinaţie de culori şi stiluri agreabilă pentru ochi. Vor fi utilizate banere şi plasate referinţe hipertext către site-urile partenerilor noştri ş.a. Pentru posibilitatea de a utiliza texte în limbile Română, Engleză și Rusă vor fi utilizate referinţe: Ro., EN., și 
 • pagina principală a site-ului trebuie să asigure o reprezentare clară vizuală al structurii informaţiei plasate pe el, o trecere rapidă spre alte compartimente şi pagini;
 • elementele de navigare trebuie să asigure un sens unic înţeles de către utilizatori.

Sistemul de Gestiune a Conținutului:

 • administrarea și editarea conţinutului paginii WEB într-o manieră accesibilă, eficientă şi flexibilă;
 • asigurea vizualizarea statisticii de vizitare a site-ului;
 • asigurarea mecanismelor de administrare a utilizatorilor Sistemului de Gestiune a Conţinutului.

 DOCUMENTE ȘI INFORMAȚIE DE APLICARE:

 • Oferta de preț se va indica în MDL cu detalierea liniilor de costuri și divizate pe 2 tipuri de servicii: elaborare și administrare
 • Prezentarea experienței agenții: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
 • Scrisoarea de intenție unde ofertantul va descrie:
 • Durata estimată a realizării serviciilor;
 • De indicat paginile web elaborate anterior și alte lucrări relevante.
 • Certificatul de înregistrare al agenției, codul fiscal;
 • Numele persoanei de contact și datele de contact.

Agențiile  interesate pot depune setul de documente până la 31 octombrie 2018 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Agenție IT/ elaborare pagină web” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza agențiile care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, Viorica Țurcan.Organizații vizate: HelpAge International |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.