hackathon

Anunț privind recrutarea unei agenții pentru elaborarea Strategiei de Comunicare

Anunț privind recrutarea unei agenți pentru elaborarea Strategiei de Comunicare a Comitetului Sectorial din Industria Ușoară din Republica Moldova

Comitetului Sectorial din Industria Ușoară din Republica Moldova anunță tender pentru angajarea unei companii care ar elabora Strategia de Comunicare.

 

Contextul general:

Comitetul Sectorial din Industria Ușoară (CSIU) este o entitate independentă care a fost înființată în mai 2018. Cadrul legal în baza căruia activează CSIU este Legea  Nr. 244 din  23.11.2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională. Conform legislației Comitetele sectoriale urmăresc dezvoltarea de parteneriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale în scopul sprijinirii învăţămîntului profesional tehnic şi formării continue, precum şi în scopul corelării formării profesionale a angajatorilor şi salariaţilor cu cerinţele pieţei forţei de muncă. Atribuțiile Comitetelor Sectoriale, inclusiv al CSIU sunt analiza sectorului si formularea clara a cerințelor față de forța de muncă, crearea legăturilor de colaborarea în cadrul rețelei întreprinderilor din industria ușoară și instituțiilor de formare profesională relevante pentru industria ușoară, elaborarea standardelor ocupaționale și contribuirea la elaborarea calificărilor pentru ramura industriei ușoare.

Având în vedere misiunea și obiectivele strategice de care stau în fața Comitetului Sectorial din Industria Ușoară, este important de avut o viziunea clară față de modalitatea de comunicare cu toți actorii implicați în acest domeniu.

 

Sarcina tehnică:

Sarcina tehnică constă în elaborarea Strategiei de comunicare cu elementele de bază ale identității organizaționale ce țin de conținut pentru Comitetul Sectorial din industria ușoară în perioada 1 Noiembrie – 15 Decembrie 2018. Scopul acestei activități este de a este forma o imagine recunoscută în Republica Moldova care ar facilita activitatea Comitetului Sectorial.

Livrabilele solicitate:

Strategia de Comunicare cu următoarele elemente:

  • Obiectivele de comunicare
  • Mesajele cheie,
  • Actorii de bază implicați,
  • Mijloacele de comunicare,
  • Planul de comunicare: acțiuni de întreprins, roluri, frecvență, direcții prioritare.

Aranjamente instituționale:
Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Comitetului Sectorial in Industria Ușoară pentru coordonarea activităților necesare în procesul de prestare a serviciilor.

Documentele de participare la concurs:

  1. Oferta tehnică (nu mai mult de 1 pagina)
  2. Oferta financiară
  3. CVul organizației cu indicarea experienței anterioare similare

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 26 octombrie 2018, ora 18:00

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: sliu-sind@mail.ru cu subiectul – „Elaborarea Strategiei de Comunicare pentru Comitetul Sectorial in Industria Ușoară”.

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la numerele de tel: 0691 25 409 Veronica Midari

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.