hackathon

Solicitare de oferte: Pentru elaborarea infograficelor

Data lansării: 05.09.2018

Data - limită pentru acceptarea ofertelor: 19.09.2018, ora locală 18.00

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”  reprezintă un institut independent de cercetare cu statut înregistrat de beneficiu public, care cooperează cu mai multe universități și think tankuri din Republice Moldova și din străinătate.

În cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației” / «Cutting edge improvements in the public procurement system in Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices», finanțat de Uniunea Europeană  și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este în căutarea unei expert / companii / organizații care vor elabora 15 infografice.

Obiectivul general al proiectului este de a da posibilitatea societății civile să evalueze și să monitorizeze cum banii publici au fost cheltuiți prin intermediul practicilor de achiziții publice existente, prin facilitarea dialogului dintre autorități și organizațiile societății civile (OSC).

În cadrul proiectului sunt preconizate de a fi elaborate 15 infografice pe achizițiile publice din Republica Moldova și domenii conexe.

Obiectivul general al infograficelor: să prezinte date, care să fie ușor de a fi vizualizate și percepute de către cei interesați (autorități,  agenți economici, cetățeni etc.).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile pentru a participa la prezentul concurs

 • Persoanele fizice (Experți / designeri)
 • Companii specializate (ONG sau SRL)

Pentru a fi eligibili să participe în cadrul concursului, cei interesați trebuie să posede experiență și expertiză relevantă în realizarea infograficelor / în domeniul IT.

Nu sunt eligibili organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele, fundațiile.

Condiție obligatorie: Persoanele fizice / Organizațiile aplicante și persoanele cheie din cadrul organizațiilor nu au nici o afiliere politică, nu sunt asociați cu vreun partid  politic sau candidat electoral și nu au fost implicați în activități de partizanat politic.

IDIS Viitorul va avea dreptul să promoveze, de sine stătător,  prin intermediul propriilor canale de comunicare, toate materialele elaborate în cadrul proiectului dat.

Compania / organizația trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • Experienţă în elaborarea infograficelor
 • Experienţă în domeniul IT (experiență 2 ani);
 • Cunoștințe temeinice cu privire la subiectul abordat mai sus;
 • Interesul demonstrat pentru performanțe.

Persoana fizică / compania / organizația trebuie să demonstreze:

 • Abilități avansate de comunicare;
 • Abilități avansate în IT;
 • Creativitate, seriozitate, abordare sistemică;
 • Loialitate, bun simț și integritate profesională;
 • Spirit de echipă și flexibilitate în raport cu alți experți / consultanți din cadrul proiectului.

PERIOADA  DE IMPLEMENTARE & DURATA

Perioada de elaborare a celor 15 infografice septembrie 2018 – Mai 2019

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în concurs, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare.

Dosarul de aplicare include:

 • CV sau Profilul organizatiei (cu elucidarea clară a experienței în domeniu).
 • Bugetul pentru cele 15 infografice

Documentele trebuie completate la calculator. Cererile depuse în alt format nu vor fi examinate. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă în format electronic la adresa de e-mail ungureanu.carolina@gmail.com sau la sediul IDIS Viitorul, orasul Chisinau, strada Iacob Hincu 10/1. Daca aveți întrebări suplimentare puteți sa va adresați către Ungureanu Carolina la numărul de telefon 022 22 18 44 sau la adresa de e-mail menționată mai sus.

Data limită de depunere a dosarelor este  – 19.09.2018, ora locală 18.00.

IDIS Viitorul va confirma printr - un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați persoana de contact și să vă asigurați că dosarul a fost recepționat.Organizații vizate: IDIS Viitorul |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.