Proiectul de Competitivitate din Moldova - RFQ-2018-080 Procurarea echipamentului pentru vinificație pentru Pomusoara Dulcisoara SRL

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Număr RFQ:                                         RFQ-2018-080                        

Data emiterii:                                        15/08/2018                                          

Data limită de prezentare a Ofertelor:      02/09/2018      

Descriere scurta:                                   Procurarea echipamentului pentru vinificație

Pentru:                                                 Proiectul de Competitivitate din Moldova          

Finanțat de:                                          USAID și Suedia         

Implementat de:                                    Chemonics International Inc.

 

  1. Introducere:

Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici „Proiect” sau „Proiectul de Competitivitate”), finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia implementat de către Chemonics International Inc. are scopul de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va continua realizările atinse anterior, punând noi accente pe dezvoltarea capitalului uman și intervențiile la nivel de industrii și de țară. Proiectul va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru Proiect - vinicolă și turism, tehnologii informaționale și a comunicațiilor (TIC), și industria ușoară.

Obiectivul Beneficiarului de grant (Pomușoară Dulcișoară SRL) în cadrul acordului de finanțare constă în modernizarea echipamentelor de producție a vinificației cu echipamente performante, care vor conduce la producția de vin de înaltă calitate, sporind astfel vânzările.

Obiectivul general menționat mai sus va fi atins prin procurarea echipamentelor performante ca răspuns la unele dintre schimbările tehnologice cheie necesare procesului de vinificație, car eîn prezent lipsesc Beneficiarului. Vinăria va fi capabilă să producă vin de calitate superioară și va putea să se înregistreze în Registrul de vin și viță de vie Gestionat de Oficiul Național al Viei și Vinului din Moldova (ONVV)

Ofertanții , în cadrul acestui apel de cotații (denumit in continuare RFQ), sunt responsabili pentru a se asigura că ofertele sunt primite de către Chemonics, în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în acest RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest RFQ poate duce la descalificare ofertelor.

 

  1. Prezentarea ofertei și data limită:

Ofertele urmează a fi depuse nu mai târziu de ora 17:00, ora locală  Chișinău, 02 septembrie 2018.  Ofertele  pot  fi  expediate  la  adresa  de  email: eculev@chemonics.md.

  1. Întrebări:

Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului RFQ pot fi adresate nu mai târziu de ora 17:00, ora locală Chișinău, 24 august 2018 prin email la adresa eculev@chemonics.md și arailean@chemonics.md. Întrebările trebuie să fie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și cererile de clarificare -  și răspunsurile la acestea - pe care Chemonics le consideră de interes pentru alți ofertanți vor fi distribuite tuturor destinatarilor RFQ cointeresați în licitare.

Doar răspunsurile în formă scrisă emise de Chemonics vor fi considerate oficiale și vor avea valoare în procesul RFQ și evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Chemonics sau orice altă entitate nu ar trebui să fie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebare cu privire la acest RFQ.

  1. Specificații:

Toate bunurile oferite trebuie să fie noi și nefolosite. In plus, toate mărfurile electrice trebuie să funcționeze pe 220V și/sau 350V, 50Hz. Vă rugăm să rețineți că, dacă nu este indicat altfel, modelele și mărcile declarate sunt pentru descrierea  ilustrativă.  Un  substitut  echivalent,  astfel  cum  este  stabilit  prin  specificații,  este acceptabil.

  1. Oferta de preț:

Oferta de preț ca răspuns la prezentul RFQ trebuie să conțină o sumă fixă ce include costurile de livrare și alte costuri. Prețul trebuie fixat în lei moldovenești. Oferta trebuie să fie valabilă pentru nu mai puțin de (60) zile calendaristice după termenul limită de prezentare a ofertei. Ofertanții sunt rugați să prezinte oferta de preț precum se indică în Secțiunile 2 și 3.

În plus, ofertanții care răspund la acest RFQ sunt rugați să expedieze următoarele:

  • Companiile ce răspund prezentului RFQ sunt rugate să prezinte o copie a certificatului oficial de înregistrare a companiei sau a licenței de desfășurare a afacerii.
  • Copia datelor bancare în lei moldovenești

Cererea de ofertă integrală o găsiți accesând următorul link:

https://drive.google.com/file/d/18Vf5EpCDRS04L_999T_bn8-CVnc6z1PY/view?usp=sharing 

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.