hackathon

Proiectul de Competitivitate din Moldova - RFQ-2018-064-MOD 1 - Procurarea echipamentului pentru vinificație

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Număr RFQ:                                                         RFQ-2018-064-MOD 1                                                     

Descriere scurta:                                                  Echipament pentru vinificație                                                          

Persoana de Contact:                                          Ecaterina Culev, Specialist Procurări

 Introducere: Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici „Proiect” sau „Proiectul de Competitivitate”), finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia implementat de către Chemonics International Inc. are scopul de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va continua realizările atinse anterior, punând noi accente pe dezvoltarea capitalului uman și intervențiile la nivel de industrii și de țară. Proiectul va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru Proiect - vinicolă și turism, tehnologii informaționale și a comunicațiilor (TIC), și industria ușoară.

In cadrul activităților planificate, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a sectorului viti-vinicol, Proiectul în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) are angajamentul de a contribui la dezvoltarea instituțională prin crearea capacităților de gestiune și de prestare a serviciilor către membri a Asociaților Producătorilor de Vinuri cu Indicație Geografică Protejată (Asociații IGP). În special,   Proiectul de Competitivitate și ONVV susțin implementarea programului ”Best Grapes” elaborat și implementat de către Asociația IGP ”Valul lui Traian”, obiectivul principal al acestui program este de a crea și disemina între specialiștii întreg sectorului viti-vinicol bunele practici în viticultura ce se vor acumula pe baza implementării tehnicilor moderne de îngrijire si protecție a plantelor în cadrul loturilor experimentale.

Întru realizarea obiectivelor programului ”Best Grapes”, Proiectul de Competitivitate planifică să procure echipament pentru înzestrarea loturi experimental-demonstrative pentru viticultori, care vor fi create în anul 2018 și vor funcționa, cel puțin, pe parcursul a următorilor cinci ani, conform prevederilor programului „Best Grapes”.

Ofertanții , în cadrul acestui apel de cotații (denumit in continuare RFQ), sunt responsabili pentru a se asigura că ofertele sunt primite de către Chemonics, în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în acest RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest RFQ poate duce la descalificare ofertelor.

 Prezentarea ofertei și data limită: Ofertele urmează a fi depuse nu mai târziu de ora 17:00, ora locală  Chișinău, 27 iulie 2018.  Ofertele  pot  fi  expediate  la  adresa  de  email: eculev@chemonics.md.

Întrebări: Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului RFQ pot fi adresate nu mai târziu de ora 17:00, ora locală Chișinău, 25 iulie 2018 prin email la adresa eculev@chemonics.md. Întrebările trebuie să fie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și cererile de clarificare -  și răspunsurile la acestea - pe care Chemonics le consideră de interes pentru alți ofertanți vor fi distribuite tuturor destinatarilor RFQ cointeresați în licitare.

Doar răspunsurile în formă scrisă emise de Chemonics vor fi considerate oficiale și vor avea valoare în procesul RFQ și evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Chemonics sau orice altă entitate nu ar trebui să fie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebare cu privire la acest RFQ.

Mai multe detalii le puteți găsi aici: https://drive.google.com/file/d/1cJK5d8q2nrHne-h60z3VCKM_HbAv8hiy/view?usp=sharing

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.