Promo-LEX: Cerere de oferte a prețurilor pentru servicii de design grafic și machetare

Ajută-ne să distribuim acest articol:

COP 16 din 13.04.2018

În cadrul activității, Asociația Promo-LEX realizează diverse evenimente publice, campanii de informare și sensibilizare și publicații în domeniile sale de activitate: drepturile omului și monitorizarea proceselor democratice.

În acest context, Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de design grafic și machetare pentru un spectru larg de materiale de vizibilitate, informare, de campanie, precum și pentru diverse publicații, precum: logotipuri, flyere, pliante, postere, autocolante, bannere, rapoarte, studii, broșuri.

Cerințe față de candidați:

 • Competență și abilități de utilizare a programelor specializate: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Corel Draw, alte programe relevante;
 • Experiență relevantă în domeniu și în prestarea a astfel de servicii;
 • Creativitate și originalitate în crearea conceptelor de design;
 • Disponibilitate de a presta servicii în termeni restrânși de timp.

Oferta tehnică trebuie să includă următoarele

 • Profilul companiei sau CV-ul candidatului, care va indica expertiza și experiența relevantă a ofertantului;
 • Portofoliul de produse care poate fi transmis în formă de catalog online, link-uri, anexe, etc.
 • Referințe la clienți care pot confirma expertiza și experiența relevantă a ofertantului. Ofertanții care au prestat anterior servicii similare pentru Asociația Promo-LEX trebuie să menționeze acest fapt în ofertă. Pentru astfel de ofertanți nu este obligatorie indicarea referințelor la alți clienți.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

Nr.

Tip serviciu

Preț per unitate / USD

TVA (p. juridice)

Brutto (p. fizice)

TVA 0

1

Elaborare logo

   

2

Adaptare logo pentru diferite materiale de vizibilitate (ex: pix, torbe, carnete)

   

3

Creare o caricatură/ilustrație de complexitate redusă

   

4

Creare o caricatură/ilustrație de complexitate medie

   

5

Creare o caricatură/ilustrație de complexitate înaltă

   

6

Design flyer, A6, 4+0

   

7

Design flyer, A6,4+4

   

8

Design flyer, A5, 4+0

   

9

Design flyer, A5, 4+4

   

10

Design pliant, A4 trifold, 4+4

   

11

Design poster, A2, 4+0

   

12

Design poster, A3, 4+0

   

13

Design banner roll-up, 1,2x2 m

   

14

Adaptare machetă flyer, poster, pliant, banner, etc. în altă limbă

   

15

Adaptare machetă flyer, poster, pliant, banner, etc. (text sau detalii grafice)

   

16

Design și paginare raport/studiu/broșură  - până la 50 pagini

   

17

Design și paginare raport/studiu/broșură  - de la 51 la 100 pagini

   

18

Design și paginare raport/studiu/broșură  - mai mare de 101 pagini

   

19

Design Facebook Cover

   

Ofertanții - persoane fizice, vor indica prețul brut. Prețul brut include toate taxele angajatorului și ale angajatului, după cum urmează: taxele angajatorului – 23% fondul social, 4,5% asigurarea medicală; taxele angajatului – 4,5% asigurarea medicală, 6% fondul de pensii, 7% sau 18% impozit pe venit (impozitul pe venit se calculează în baza venitului anual al persoanei: până la 33000 MDL anual – 7%, mai mult de 33000 MDL anual – 18%).

 

Ofertanții  - persoane juridice, vor indica prețul cu TVA  și prețul la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Este posibilă depunerea ofertei pentru tot spectrul de servicii solicitate sau, după caz, doar pentru un anumit tip de servicii, în dependență de specializarea ofertantului.

Asociația Promo-LEX va încheia Contracte de Prestări Servicii cu persoane fizice sau juridice care vor presta servicii de design grafic și machetare la solicitare, reieșind din necesitățile Asociației. Perioada de contractare – 12 luni, din data semnării contractului.

 

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);

Oferta poate fi completată în limba română, engleză sau rusă şi trebuie expediată în format electronic la adresa de e-mail  tender@promolex.md  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de design grafic și machetare”.

Data limită de depunere a ofertelor - 20 aprilie 2018, ora locală 18:00.

Ofertele incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați:

Ana Baltă, Asistentă de Program,

(+373) 78 04 75 74

ana.balta@promolex.md

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.