Termen Extins: CPEDAE împreună cu IRP anunță concurs de selectare a unui specialist/specialistă în vederea elaborării pliantelor cu informație relevantă despre CPEDAE

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este consolidarea prezenței Consiliului în teritoriu prin realizarea unei companii de informare. 

În acest sens, unul dintre materialele distribuite vor fi pliantele ce urmează să conțină: 
- informație succintă, dar relevantă despre CPEDAE,
- informație despre instrumentele de adresare la Consiliu,
- informație despre cursul de-învățare și alte aspecte specifice. 

Activitatea presupune selectarea unui/unei specialist/specialiste care va trebui să elaboreze conținutul pentru două pliante informative despre activitatea Consiliului și instrumentele disponibile de adresare acestuia. 

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini: 
1. Sintetizarea informației relevante despre Consiliu - metodele de protecție a victimelor discriminării și instrumentele de adresare la Consiliu. 
2. Elaborarea conținutului pliantelor.
3. Conlucrarea cu echipa CPEDAE. 

Cerințele față de specialist/specialistă
Studii:

Studii relevante pentru realizarea sarcinilor (drept, filologie, drepturile omului sau alt domeniu relevant). Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj la evaluare.

Experienţă profesională: 
Experiență dovedită în elaborarea textelor pe dimensiunea drepturilor omului de cel puțin un an. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate materialele la elaborarea cărora a participat. 

Cunoştinţe și abilități:

• Cunoașterea specificului activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității;
• Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii) este un avantaj.
• Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
• Responsabilitate.

Sunt încurajați în mod special să aplice femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alte persoane cu drept de muncă în Republica Moldova.


Conținutul dosarului de participare la concurs

1. Scrisoarea de intenție;
2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu.
4. Oferta financiară netă per zi în LEI si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului se de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației RM)

Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: CPEDAE/IRP/Pliant. 

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 18 aprilie 2018, ora 17.00 
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 20 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate. 

Relații de contact: 
Rodica Jereghi, tel. 076700331, email: jereghirodi@gmail.com
sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com 

Această activitate este organizată de către CPEDAE în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 


Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi: Aici

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.