hackathon

”Extins 19.04.2018” Cerere de exprimare a interesului Servicii de consultanță pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire (servicii de consultanță – selectarea companiilor)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Reg. no.: 18/18 PRRECI
Categorie: RFS
Launch date: 2018-03-22 17:00:00
Deadline: 2018-04-19 16:00:00

Program:PRRECI/2000000705

PP&AWPB ref. no.:C 2.2/2.1.2.3/ PALB 2018

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), acordă asistență pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților micro antreprenorilor, membri ai AEÎ – beneficiari ai Programelor IFAD.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru organizarea și petrecerea cursurilor de instruire a Membrilor AEÎ - beneficiari ai Programelor IFAD, cu tematica ”Educația financiară – succesul deciziilor financiare inteligente”.

Aranjamente

Seminarele vor fi organizate regional în localitățile sau raioanele în care AEÎ creditate de UCIP-IFAD iși au sediul, estimativ în următoarele regiuni și localități:

 • Regiunea Nord:  Briceni, Dondușeni, Edineț, Glodeni, Ocnița, Rîșcani  - 9 seminare/9 grupuri de participanți
 • Regiunea Centru: Hîncești, Ialoveni, Șoldănești - 3 seminare/3 grupuri de participanți

Nr. persoane per grup: 15- 20 participanți /total cca. 210 participanți.

Cursurile de instruire vor fi organizate în perioada mai – noiembrie 2018.

Durata unui curs de instruire: 6 ore academice.

Cursurile de instruire vor fi organizate în zilele lucrătoare ale săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică.

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de:

 1. organizarea prezenței participanților (de comun cu UCIP-IFAD);
 2. asigurarea logisticii activităților (arenda sălii de instruire, asigurarea alimentației participanților, altele);
 3. angajarea experților pe domenii;
 4. elaborarea programului detaliat de instruire și a materialelor de instruire, multiplicarea acestora, etc.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificărilenecesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

Cerințe minime de calificare

 1. Persoană juridică înregistrată în RM
 2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de instruire de orice tematică pentru antreprenorii agricoli 
 3. Cel puțin un contract similar de instruire în domeniul financiar,  realizat în ultimii 3 ani.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 • Profilul și experiența generală a companiei
20
 • Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activitățilorde instruire de orice tematică pentru antreprenorii agricoli 
30
 • Experiență (în ultimii 3 ani) în activități de instruire în domeniul financiarrealizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)
20
 • Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

30


Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 19 aprilie 2018 ora 16:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.