Termen Extins - Solicitare oferte cu privire la editarea materialelor promo și editarea broșurii

Ajută-ne să distribuim acest articol:

ANUNȚ

Către: Companiilor de interes

Publicat site: www.civic.md; www.cda.md

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md  

Data publicării: 26.03.2018

 

 

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” organizează concurs de achiziționare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale.

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o organizație non-politică și misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  - solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internațională.

În urma concursului, Centrul de Drept al Avocaților va selecta o companie care urmează să presteze servicii de imprimare al materialelor promoționale pentru următoarele produse:

Ofertă de prețuri:

(a se specifica costul bunului + imprimarea)

Denumirea produsului

Parametri

Nr. de unități solicitate (buc)

Preț produs (buc)/imprimare

TVA 0

Preț produs/imprimare (total)

TVA 0

Pix cu bilă retractabil, corp din plastic color cu clip de prindere, culoare scris – albastru /model Schneider K15

Imprimare 1 culoare

500 buc

   

Blocnotes A5 cu spiră metalică, coperte din carton, de diferite facturi, culori, 40 de file matematică, hârtie albă de 70/gr/mp

Imprimare color

500 buc

   

Mapă unghi A4 cu închidere pentru siguranța documentelor, prevăzută cu buzunar fixator pe colt, fabricate din polipropilenă

Imprimare color

500 buc

   

Cărți de vizită - color, hârtie certată, 300 gr. + Laminare (2 machete)

Imprimare 2 culori

200 buc.

   

Legitimație (7 machete)

Imprimare color

7 buc.

   

Xstand cu pânză de calitate;

- mărimea:2*1m

-va include denumirea organizației, logo-ul, site-ul, datele de contact etc.

Imprimare color

1 buc

   
         

Termen executare lucrări (după aprobarea produselor de către autoritatea contractantă)

Zile

 1. Condiții

 

 1. Preț competitiv, respectarea raportului preț-calitate
 2. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/referințe);
 3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
 4. Companie specializată în vânzarea articolelor promoționale;
 5. Calitatea lucrărilor executate;
 6. Livrarea producției la sediul organizației;
 1. Cerințe de evaluare

 

 1. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț și calitatea produselor.
 2. Garanții cu respectarea raportului preț și calitate
 3. Oferta financiară (în lei) cu specificarea preț produs bucată și preț produs total pentru fiecare produs (conform tabelului).
 4. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 5. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).
 6. Termenii și condiții de garanție
 7. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.

 

 • Cerințe speciale:

 

 • Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari
 • Atenționăm: Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015
 • Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.
 1. Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 17.04.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md, cu mențiunea „Articole promoționale" (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Natalia Poștaru: 022- 240-898).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț competitiv și calitatea produselor.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.

 

Solicitare de oferte. În atenția prestatorilor - elaborarea design-ului şi editarea/producerea unei broșuri

Data publicării: 23.03.2018

 

Asociația Obștească "Centrul de Drept al Avocaților" invită agenții economici să transmită ofertele financiare pentru elaborarea design-ului și editarea unei broșuri care va conține Legea privind azilul în Republica Moldova în 3 limbi: limba română, rusa, engleza. Editarea broșurii va fi cu suportul financiar al  UNHCR.

În urma concursului, Centrul de Drept al Avocaților va selecta o companie care va prezenta cel mai avantajos preț și va garanta calitatea produsului final.

 1. Condiții
 2. Compania va elabora designul pentru broșură respectând politica de vizibilitate solicitată de donator (UNHCR).
 3. Machetare, design și tipărire.
 4. Broșura va conține Legea nr. 270 privind azilul în Republica Moldova în limba română, rusă și engleză. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330978).
 5. Tiraj - 500 exemplare.
 6. Tirajul broșurii coperta color, interiorul broșurii alb-negru.
 7. Dimensiunile broșurii: 100x150mm.
 8. Broșura va conține 150 pagini.
 9. Tip copertă – 280gr/m.
 10. Tip hârtie – 80gr/m.
 11. Copertarea prin capsare.
 12. Compania va prezenta varianta finală a broșurii în termen de 10 zile de la semnarea contractului.
 13. Termen de tipărire a broșurii – 5 zile de la aprobarea finală.
 14. Broșura va fi prezentată în document Microsoft Word, PDF și JPEG cu respectarea cerințelor înaintate de CDA;
 15. CDA își rezervă dreptul de a solicita de la companie macheta aprobată in format tiff solicitată spre tipar;
 16. Livrarea producției la sediul organizației.
 1. Cerințe de evaluare
 2. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat și garantarea calității produsului final.
 3. Oferta financiară (în lei) cu specificarea modalității și prețului de livrare. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 4. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail). 

III. Cerințe speciale:

 • Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, cu prezentarea actelor necesare confirmative.
 • Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.
 1. Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 17.04.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md (persoana de contact – Natalia Poștaru, telefon: 022- 240-898).

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Centrul de Drept al Avocatilor |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.