Fundatia de Caritate "Sfantul Gheorghe" solicita oferte pentru servicii de audit a raportului financiar pentru perioada 31 martie 2015 – 31 martie 2018

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de audit

Scopul general al anunțului:

Fundatia de caritate "Sfântul Gheorghe" proprietar a platformei de colectare a fondurilor Caritate.md, solicita oferte de prețuri pentru servicii de audit pentru auditarea situației financiare pentru perioada 31 martie 2015 – 31 martie 2018.

Standard de Audit: Auditul se va efectua în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC). Auditorul va trebui să își exprime opinia de audit în conformitate cu cerințele Standardului Internațional de Audit ISA 800/805.

Produsul final: Raport de Audit în conformitate cu ISA 800/805, Standardele Internaționale de Audit emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC).
Raportul de audit trebuie să fie prezentat în limbile Română și Engleză (obligatoriu).

Candidați eligibili: Companii de audit

Calificare și experiență necesară:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în audit financiar;
  • Experiență anterioară în auditul ONG;
  • Experți de calificare înaltă cu experiență relevantă în elaborarea rapoartelor de audit;
  • Auditarea în conformitate cu Standardele Naționale de Audit (SNA), cu Standardele Internaționale de Audit (SIA).
  Oferta trebuie să includă (obligatoriu):
 • Prezentarea companiei / portofoliu, etc.
  • Ofertă financiară, TVA inclus;
  • Copia Certificatului/Licenței de Audit;
  • Numele Auditorului care va efectua auditul;
  • Alte documente care demonstrează calificarea Auditorului care va efectua auditul, precum și ale Companiei de Audit (Ex: Calitatea de membru, Certificate de Instruire, Scrisori de Referință/Recomandare de la beneficiari precedenți, etc.).
  Oferta trebuie să indice:
 • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila umedă a companiei.
  Termenul limită de prezentare a ofertelor este 30 aprilie 2018, ora 18:00. Ofertele incomplete, sau care vor fi depuse după termenul limită, nu vor fi examinate.

Ofertele urmează a fi completate în limba Română şi expediate la adresa de e-mail:  info@caritate.md  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de audit”. Vor fi examinate doar ofertele complete care corespund cerințelor prezentate mai sus.

Pentru informații suplimentare: Tel: 060705644

Fundația de caritate „Sfântul Gheorghe” are scopul de a sprijini bătrâni săraci și singuratici, familiile cu mulți copii fără locuință sau care trăiesc în condiții mizere, copii și adulți cu maladii grave, care necesită tratamente costisitoare în străinătate. De asemenea, Fundația susține persoane cu nevoi speciale, centre de plasament pentru copii și aziluri pentru bătrâni. Organizația adună fonduri și pentru reparația secțiilor din spitale, precum și achiziționarea echipamentului medical. Fundația „Sfântul Gheorghe” îndeamnă societatea să contribuie la bunăstarea persoanelor sărace și să salveze vieți. Scopul organizației nu este doar de a colecta fonduri. O misiune importantă este și cultivarea spiritului civic și a solidarității în comunitate, față de persoanele greu încercate de viață, acordarea ajutorului necesar paturilor social vulnerabile indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă religioasă, apartenenţa politică, etc.;

Istoriile oamenilor susținuți de fundație sunt mediatizate pe paginile www. caritate.md și pe rețelele de socializare.

Beneficiari ai Fundaţiei sunt persoanele fizice şi persoanele juridice, în folosul cărora, în condiţiile stabilite de lege şi statutul Fundaţiei "Sfântul Gheorghe", poate fi efectuată o anumită plată sau pot fi prestate anumite servicii.

Caritate.md - este o platformă de colectare a fondurilor (pe baza de organizare socială), care are ca scop suportul tendințelor și schimbărilor pozitive în societatea din Republica Moldova.
Obiectivele Caritate.md constau în colectarea de fonduri pentru proiecte sociale în diferite sfere ale vieții – începând cu proiecte în agricultură, educație sau artă până la asistența specifică persoanelor aflate în dificultate.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.