hackathon

FUNDAŢIA EST-EUROPEANĂ anunță concurs pentru selectarea companiei ce va presta servicii de Promovare web: realizare concept, design, producerea și promovarea bannerelor web 1-30 noiembrie 2016

Cadrul general

Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Reţeaua eTwinning (http://www.etwinning.net) este o comunitate formată din 399,096 de cadre didactice şi peste  164,308 de şcoli din 33 de ţări europene (cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Elveţia, Norvegia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).

 Ministerului Educației a desemnat Fundația Est-Europeană în calitate de Agenție Națională de Suport (ANS) eTwinning Plus Moldova. Scopul Programului eTwinning Plus este de a facilita comunicarea şi colaborarea între instituțiile de învățămînt preșcolar și preuniversitare din Republica Moldova cu cele din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând elevii în activităţi noi de  învăţare.

Condiții specifice

Companiile interesate vor realiza și propune modele de bannere web, inclusiv și un plan de promovare online. Perioada pe promovare 1-30 noiembrie 2016, fapt ce va asigura un grad de vizibilitate maxim posibil al site-ului http://www.etwinning.md/.

Denumire produs Dimensiuni Preț Responsabilitățile companiei
Banner web 240 x 320 pixeli
  1. Preț elaborare banner
  2. Preț plasare banner pe site-uri internet

Crearea bannerului web de dimensiunile propuse.

Plasare bannerului pe site-uri cu număr mare de vizitatori

Aspecte organizaţionale:

Contractantul va activa în afara oficiului FEE, dar va participa la toate şedinţele privind realizarea sarcinilor. Structura şi conţinutul bannerului web vor fi elaborate reieşind din cerinţele și în colaborare cu FEE.

Criterii de selecție:

-          Experiență de activitate în domeniu;

-          Numărul de situri pe care va fi plasat bannerul;

-          Popularitatea (numărul de utilizatori) portalurilor propuse pentru plasarea bannerului;

-          Colaborarea anterioară cu organizaţii internaţionale este un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

 -          Oferta tehnică, în care va fi inclusă viziunea companiei privind crearea și plasarea bannerului;

-          Planul de plasare, inclusiv lista site-urilor unde acesta va fi plasat, numărul de utilizatori al fiecărui site și durata plasării pe fiecare site în parte;

-          CV-ul companiei şi alte documente care vor demonstra experienţă în domeniu;

-          Oferta financiară cu indicarea prețurilor în MDL, oferta financiară va fi formulată separat pentru fiecare tip de serviciu, astfel încât să includă 2 componente separate:                

  1. prețul pentru elaborare banner;
  2. prețul pentru plasare banner, indicând numărul de site-uri pe care va fi plasat acesta.

-          Oferta trebuie să includă prețul la cota TVA 0 (proiectul este inclus în HG nr. 246, Fundația Est –Europeană va oferi toate documentele confirmative);

Termeni:

Prestatorul va realiza și plasa bannerul până la 30 noiembrie 2016,  adițional va oferi copii de pe fiecare site confirmativ.

Dosarul de aplicare va fi semnat și ștampilat și expediat la următoarea adresă:

Fundaţia Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chişinău, Moldova, sau prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”eTwinning: Promovare web”.

 Data limită de prezentare a ofertelor: 11 octombrie 2016, ora 17:00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa de email diana.bacal@eef.md sau telefonic: 0 800 10 801/ 068844471, persoană de contact - Bacal Diana.

-          Doar companiile preselectate vor fi contactate.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.