hackathon

Cerere de Ofertă pentru Servicii de Promovare

Ajută-ne să distribuim acest articol:

CERERE DE OFERTĂ

pentru Servicii de Promovare

 

INTRODUCERE

În perioada Septembrie 2016 – Ianuarie 2017, Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației „Terre des hommes” Lausanne-Elveția (scurt: Terre des hommes Moldova) va desfășura o campanie națională de informare care își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la fenomenul copiilor rămași acasă și efectele migrației părinților asupra copiilor. Campania face parte din proiectul „Protecția copiilor în contextul migrației părinților” implementat de Tdh Moldova, cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în cadrul Programului Drepturile Omului.

Scopul cererii de ofertă: Contractarea unei companii specializate în domeniul publicității sau comunicării  care va oferi servicii de promovare în cadrul unei campanii naționale de informare.

Perioada prestării serviciilor: 1 Iulie 2016 – 31 Ianuarie 2017.

Despre Terre des hommes: Înființată în 1960, Terre des hommes (Tdh) este cea mai mare organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Activă în peste 35 de țări, Tdh dezvoltă și implementează proiecte de comunitate menite să ofere un trai mai bun pentru mai mult de 2,1 milioane de copii și familiile acestora, destinate în special, domeniilor sănătății și protecției. În Republica Moldova, Tdh activează începând cu anul 2004 și este totalmente dedicată întru realizarea drepturilor copilului, fiind un participant indubitabil la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din țară. În prezent, activitatea Tdh în Moldova este construită pe trei domenii complementare - „Sisteme de protecție a copilului, „Copiii și Migrația” și „Justiția pentru Copii”, și caută să dezvolte sinergii între ele, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes-Lausanne. Mai multe detalii vedeți pe site-ul Tdh Moldova http://tdh-moldova.md.

Proiectul „Protecția copiilor în contextul migrației părinților” face pare din domeniul de activitate „Copiii și Migrația care se axează pe protecția copiilor afectați de migrație, atât cei aflați în dificultate în afara țării, cât și copiii lăsați în urma migrației/rămași acasă. Proiectul are scopul de a informa cu privire la efectele migrației asupra copiilor și a încuraja acțiuni de diminuare a efectelor negative ale migrației.

Perioada desfășurării campaniei de informare: 1 Septembrie 2016 – 15 Ianuarie 2017.

Scopul campaniei de informare: De a sensibiliza opinia publică cu privire la fenomenul copiilor rămași acasă și efectele migrației părinților asupra copiilor.

Obiectivele campaniei:

 • De a sensibiliza autoritățile și publicul larg privind fenomenul copiilor rămași acasă (cu părinți plecați în străinătate);
 • De a informa autoritățile și publicul larg  cu privire la efectele migrației părinților asupra copiilor;
 • De a propune și încuraja acțiuni de diminuare a efectelor negative ale migrației;
 • De a promova diverse surse unde migranții actuali sau potențiali pot obține consiliere, asistență și ajutor;
 • De a oferi recomandări pentru părinți și profesioniștii în domeniul protecției copilului, privind îmbunătățirea comunicării și a activităților realizate pentru sau cu participarea copiilor, atunci când părinții migrează.

SERVICII/SARCINI PREVĂZUTE

Terre des hommes Moldova va angaja o companie specializată în domeniul publicității, comunicării sau media capabilă să conceapă, planifice și desfășoare promovarea mesajelor, activităților și produselor în cadrul unei campanii naționale de informare privind  copiii părinții cărora sunt plecați la muncă peste hotare.

În cadrul campaniei de informare va fi utilizat un film animat scurt care reprezintă o poveste despre migrația părinților și copiii rămași acasă. De asemenea, vor fi elaborate postere (3000), pliante (20.000) adresate publicului larg și broșuri (10.000) adresate părinților la subiectul corespunzător. Filmul animat scurt este deja finalizat. Materialele informative urmează a fi realizate (text, design, imprimare) până la finele lui august 2016.  Activitatea companiei contractate va consta în promovarea acestor produse, a mesajelor și realizarea unor evenimente cu caracter public.

Furnizorii vor oferi următoarele tipuri de servicii:

 • elaborarea strategiei de promovare;
 • elaborarea unui plan de acțiuni a campaniei de promovare;
 • elaborarea mesajelor/textelor creative și atractive;
 • participare la elaborarea materialelor informative (expunerea părerii cu privire la textele și designul materialelor și oferirea sugestiilor și recomandărilor),
 • promovarea în media digitală (inclusiv rețele de socializare) și TV, radio la nivel național și local;
 • elaborarea unei pagini web;
 • distribuirea materialelor informative.

Sarcina 1: Strategia de promovare

În baza informației oferite de Tdh Moldova, compania va concepe strategia de promovare. Strategia va defini publicul țintă (inclusiv diaspora), mesajele cheie, canalele media și modul/instrumente de monitorizare și evaluare a rezultatelor. Campania trebuie să aibă o prezență activă atât online, cât și offline.

Livrabile: Strategia finală aprobată.

Perioada de executare: 1-10 iulie 2016

Sarcina 2: Planul de implementare

În baza strategiei, compania va elabora un plan detaliat al acțiunilor. În planul de implementare vor fi specificate activitățile concrete și perioada desfășurării lor.

Activitățile de promovare trebui să includă, dar fără a se limita la acestea, următoarele componente:

 1. Organizarea conferinței de presă privind lansarea campaniei, inclusiv invitarea reprezentanților mass-media;
 2. Promovarea campaniei pe rețelele de socializare (Facebook, Odnoklassniki, YouTube etc.) atât gratuit, cât și plătită. Acțiunile de promovare pe Facebook vor fi conectate la pagina de Facebook a Tdh Moldova - www.facebook.com/tdhmoldova.
 3. Promovarea prin bannere web pe website-uri populare și relevante (ex: www.999.md și altele) atât plătită, cât și pro bono;
 4. Reportaje foto și video, articole, comunicate și/sau interviuri privind activitățile din cadrul campaniei/proiectului. Se vor realiza cel puțin 7 materiale pe perioada campaniei. Va fi asigurată publicarea acestor materiale în media online și tradițională. Materialele vor fi transmise Tdh pentru a fi publicate pe pagina web a Tdh;
 5. Apariții în media online și tradițională (portaluri de știri, bloguri, TV, radio, inclusiv participări la emisiuni relevante);
 6. Distribuirea materialelor informative;
 7. Organizarea evenimentului de încheiere a campaniei.

Compania va propune un buget detaliat privind utilizarea diferitor canale media (media planuri).

Livrabile: Planul final aprobat.

Perioada de executare: 11-31 iulie 2016

Sarcina 3: Derularea activităților

În baza planului aprobat, compania va implementa activitățile. În cadrul acestei sarcini, vor fi făcute pregătirile necesare până la lansarea campaniei, inclusiv stabilirea relațiilor cu canalele media cele mai importante. De asemenea, compania va participa la elaborarea materialelor informative (își va expune părerea cu privire la textele și designul materialelor și va oferi recomandări). Materialul grafic necesar pentru crearea designului bannerelor va fi pus la dispoziție de Tdh Moldova. Apoi, începând cu septembrie 2016, va urma promovarea nemijlocită a mesajelor și produselor din cadrul campanie/proiectului. Activitățile vor fi desfășurate în colaborare strânsă cu reprezentantul Tdh Moldova. Activitățile de promovare vor sfârși la 15 ianuarie 2017.

Livrabile: Rapoarte privind acoperirea mass-media, indicatori de performanță, mostre/dovezi ale aparițiilor media etc.

Perioada de executare: 1 August 2016 – 31 Ianuarie 2015.

CALENDAR PROPUS

Nr. Activitate Termenul limită sau perioada
1 Depunerea ofertelor 23 iunie
2 Semnarea contractului 28 iunie
3 Aprobarea strategiei 14 iulie
4 Participarea la elaborarea materialelor informative 15 iulie – 25 august
5 Aprobarea planului de implementare 31 iulie
6 Media plan detaliat 20 august
7 Elaborarea bannerelor web 25 august
8 Stabilirea relațiilor cu canalele media de bază 25 august
9 Lansarea campaniei (eveniment public) În perioada 1-10 septembrie
10 Derularea și monitorizarea activităților de promovare 1-10 septembrie 2016 – 15 ianuarie 2017
11 Încheierea campaniei (eveniment) 15 ianuarie 2017
12 Raportare (inclusiv raport de monitorizare a aparițiilor în presă), sfârșitul contractului 15-31 ianuarie 2017

 

BUGET DISPONIBIL

Până la 5500 EUR, inclusive TVA. (Acțiunile de promovare/publicitate vor fi planificate în baza acestui buget maxim disponibil)

OFERTELE

Ofertanții vor depune un dosar care va include următoarele documente:

 1. Scrisoare de însoțire;
 2. Certificat de înregistrare;
 3. Profilul companiei, care va include portofoliul și lista clienților foști și actuali;
 4. Personalul implicat, CV-ul conducătorului companiei și persoanei care va coordona proiectul și, opțional, ale altor persoane implicate;
 5. Conceptul strategiei și planului de promovare (maxim 3 pagini);
 6. Buget estimativ (pe categorii de activități).

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR

Criteriu Ponderea Comentarii
Experiența relevantă anterioară a companiei 30

Experiența anterioară în:

 • conceperea, planificare și desfășurarea activităților de promovare la nivel național;
 • lucrul cu media digitală și tradițională;
 • proiecte similare/sociale;
 • organizarea evenimentelor;
 • elaborare de mesaje creative;
 • alte activități relevante.

Calitatea produselor anterioare.

Personalul 10
 • Structura echipei implicate;
 • Experiența liderului echipei și altor persoane cheie.
Conceptul  strategiei și planului 40
 • Demonstrarea înțelegerii a scopului campaniei și a sarcinilor;
 • Abordare clară și completă;
 • Eficiența metodelor de promovare utilizate;
 • Diversitatea metodelor;
 • Un caracter inovativ, creativ.
Bugetul 20
 • Costuri rezonabil și argumentate;
 • Raport calitate și cantitate / preț.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 23 iunie 2016, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau depuse peste termen nu vor fi examinate.

Persoanele juridice interesate sunt rugate să expedieze dosarele la adresa:

str. N. Iorga nr. 6, ap. 3, Chișinău, MD-2009, Moldova

sau prin email: office@tdh-moldova.md, cu mențiunea „Oferta pentru Servicii de Promovare”.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.