Anunţ de selectare a unui expert/unei experte în domeniul plăţii egale pentru muncă egală (equal pay for equal work) în cadrul proiectului „de la 87 la 100”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui expert/ unei experte ce (1) va analiza legislaţia prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală şi (2) va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Concursul este anunţat în cadrul proiectului „De la 87 la 100” implementat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Proiectul „De la 87 la 100” are drept scop de a reduce diferenţele salariale de gen din Republica Moldova.

Obiectivul concursului:

Selectarea unui expert/ unei experte în domeniul non-discriminării ce va analiza legislaţiaprin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egalăşi va elabora metodologia internă a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întrua examina cazurile de discriminare salarială. Expertul/Experta va lucra împreună cu un/o expertă interaţională.

Sarcinile concrete pentru expert/expertă:

1. Analiza legislaţiei prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală comparativ cu cele mai bune practici din ţările UE şi Curtea Europeană de Justiţie în domeniul plăţii egale pentru muncă egală.

 Această activitate va presupune următoarele:

(i) ce exact înseamnă principiul muncii plăţii egale pentru muncă egală în practica europeană existentă, jurisprudenţa CEJ.

(ii) care este compatibilitatea legislaţiei Republicii Moldova cu acest principiu.

(iii) care sunt modificările de bază care ar trebui operate pentru ca acest principiu să fie aplicat pe deplin şi în Republica Moldova.

(iv) o listă specifică de evaluări / concluzii și o listă de recomandări-cheie pentru a consolida cadrul legal.

2Realizarea notei analitice cu privire la necesitatea ajustării legislației pentru a clarifica într-un mod mai specific principiul de plată egală pentru muncă egală.

Nota analitică se va referi la experiența altor state în special din UE care au recurs la asemenea modificări legislative şi impactul acestora în relaţie cu examinarea cazurilor de discriminare salarială în bază de gen. Nota va reflecta şi propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei RM prin prisma principiului plăţii egale pentru muncă egală.

3. Elaborarea unei metodologii interne a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii întru a examina cazurile de discriminare salarială.

Această metodologie va fi realizată în baza cazuisticii ţărilor UE şi a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, şi va fi adaptată la competenţele existente ale Consiliului. Metodologia va reglementa în modul cel mai practic:

(i) modul de definire şi documentare a principiului plăţii egale pentru muncă egală,

(ii) acţiunile de demarcare a sarcinii probei în cazul discriminării salariale,

(iii) modalităţile de acţiune ale Consiliului în cazurilor de autosesizare,

(iv) modalităţile de acţiune a Consiliului în cazul investigaţiilor de potenţială discriminare salarială pe sectoare ale economiei,

(v) compendium de cazuri de discriminare salarială examinate de autorităţi de egalitate sau instanţe UE relevante mandatului Consiliului din Republica Moldova.

(vi) Expertul/experta va oferi un atelier de lucru de o zi pentru membrii Consiliului privind cele mai eficiente modalităţi de definire şi documentare a principiului plăţii egale pentru muncă egală (diferenţelor salariale).

(vii) Expertul/experta va participa la cel puţin 2 evenimente publice în cadrul cărora va prezenta concluziile, recomandările revizuirii cadrului legal.

Perioada de lucru: 20 iunie  – 25 august 2016

Cerinţe faţă de candidaţi:

-   Studii superioare în domeniul: juridic/economic/social (Obligatoriu);

-   Experiență de minimum 5 ani în elaborarea notelor analitice/rapoartelor, prin prisma juridică, în domeniul egalităţii de gen/non-discriminării/ drepturilor omului;

-   Experienţă de minimum 3 ani în elaborarea cercetărilor şi analizelor de politici publice în domeniul drepturilor omului, non discriminării şi egalităţii de gen.

-   Abilităţi excelente de comunicare șiprezentare;  

-   Abilităţi analitice şi de documentare.

Candidații/Candidatele  interesați/interesate  vor expedia la adresele de e-mail alexeibuzu@gmail.com  şi olga.sirbu.cpd@gmail.com următoarele:

-   CV-ul;

-   Scrisoare de motivare care va conţine în mod obligatoriu:

a)      lista rapoartelor/notelor analitice elaborate în domeniul egalităţii de gen/non-discriminare/ drepturile omului (Ataşat modelul);

b)      prezentarea succinta a metodologiei ce va fi elaborată pentru a examina cazurile de discriminare salarială de către Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii din Moldova;

c)       numele şi datele de contact a două persoane de referinţă;

-   Oferta financiară, remunerarea estimată (în MDL, inclusiv taxele) (Ataşat modelul);

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 13 iunie 2016.

Persoană de contact: Alexei Buzu, e-mail: alexeibuzu@gmail.com , tel. 022 207 158

Mai multe detalii cu privire la concurs a se vedea AICI.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.