hackathon

Termeni de referință privind selectarea unui formator în domeniul ”Training specialităti CRAP şi SAP”

logo

 

Context

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 29 mai 2012 a fost aprobat Regulamentul privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale. Acest document stabileşte modul de redirecţionare a resurselor financiare în procesul reformării instituţiilor rezidenţiale şi acordarea unui pachet minim de servicii sociale şi servicii de educaţie incluzivă beneficiarilor.

Statul a inițiat, de asemenea, implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (HG 523 din 11.07.2011), care are menirea de a facilita incluziunea școlară a copiilor cu diferite tipuri de dizabilități în școlile de cultură generală. Aceasta presupune implicit accesibilizarea instituţiilor educative şi de formare prin aplicarea tehnicilor asistive şi inovarea tehnologică.

În scopul implementării educaţiei incluzive au fost create servicii de suport: la nivel naţional – Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică (CRAP), la nivel raional – Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică (SAP), la nivel instituţional – centre de resurse, comisii interdisciplinare, care au ca scop incluziunea copiilor cu CES în şcolile generale.

CRAP şi SAP au rolul de:

 • elaborare a metodologiilor şi instrumentariului de evaluare/diagnosticare a dezvoltării copilului;
 • elaborarea materialelor metodico-didactice referitor la asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi copiilor în situaţie de risc pentru cadre didactice, psihologi din instituţii de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, cadre didactice de sprijin, precum şi pentru prevenirea efectelor nefaste în dezvoltarea copilului;
 • asistarea metodologică a administraţiei publice locale, cadrelor didactice şi familiei copilului în procesul de incluziune şcolară;

Activitatea propusa in cardul proiectului vizează în special evaluarea copilor cu dezabilităţi, preponderent cei cu TSA. Setul actual de instrumente de evaluare pe care le deţine CRAP şi SAP nu permite identificarea necesităţilor copiilor cu TSA, acestea fiind mai subtile.

Îmbunătăţirea capacităţilor de evaluare va permite eliberarea de către CRAP şi SAP a unor recomandări mai concrete în adresa personalului şi a instituţiilor de învăţămînt  în care sunt incluşi copii cu TSA.

 

Scopul

 

A.O. SOS Autism cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene solicita serviciile unui formator pentru realizarea activitatii Training pentru specialiştii CRAP şi SAP. Scopul acestei instruiri il reprezinta cresterea, prin programe de formare, a competentelor profesionistilor implicati in recuperarea si integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu TSA. Aceasta activitate ar spori sansele specialiştilor CRAP şi SAP de a evalua corect copiii cu autism, de a elabora programe indiviaduale corect adaptate pentru aceştia şi recomandări profesioniste pentru cadrele didactice în acest sens.

 

Obiectivele instruirii:

 • Evaluarea abilitatilor actuale ale specialiştilor CRAP şi SAP;
 • Obtinerea cunostintelor cu privire la:

-Utilizarea testelor international recunoscute de evaluare a nivelului de dezvoltare şi abilităţi (ABLLS, ABLLS-R, VB-MAPP , Carolina curriculum )

-Evaluarea corecta a copiilor cu autism cu ajutorul acestora;

-Analiza datelor colectate în urma evaluării copiilor cu autism.

-Asistarea metodologică a tuturor persoanelor implicate în procesul de educaţie a copiilor cu autism.

-Elaborarea unor recomandări utile si aplicabile de lucru cu copiii cu autism pentru cadrele didactice si de sprijin;

 

Roluri și responsabilități

Formatorul este responsabil pentru elaborarea materialelor pentru instruire, sustinerea porpriu-zisa a trainingului, consultarea participantilor la training in timpul celor 3 zile de instruire.

Ofertă

Candidații vor furniza catre A.O. SOS Autism:

 1. Oferta financiară, în care se va indica costul estimat pentru volumul total de lucru 3 zile de lucru.
 2. Un Curriculum Vitae care demonstrează calificări, competențe, experiență și istoric pentru a furniza serviciile necesare și care reflectă o înțelegere a problemelor-cheie legate de domeniul de activitate.

Interval de timp propus

Candidații interesați trebuie să ia în considerație faptul că trainingul este preconizat pentru luna mai 2016. 

Alți termeni și condiții

Mecanismul de plată: onorariul va fi achitat in urma semnarii procesului verbal de predare-primire a lucrarilor.

Calificările consultanților

Consultanții trebuie să aibă:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în monitorizarea şi instruirea personalului cu specific in interventiile pentru TSA.
 • Cel putin 5 ani de lucru cu persoane cu tulburari din spectrul autist (TSA)
 • Cunoștințe vaste a domeniul vizat si a abilitatilor practice;
 • Cunoașterea și o vorbire fluentă în limba română.

Termenul limită de prezentare a ofertei

Dosarul va fi prezentat în limba română, până la data de  01.05.2016  la adresa sosautism.rm@gmail.com

Persoană de contact:

Para Anastasia,  0790 21 019

Director de proiect

Email: a.vrancean@gmail.com

Acest eveniment este realizat de  „SOS Autism” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.