hackathon

Fundatia Est-Europeana anunta concurs pentru selectarea unei companii care va produce 4 emisiuni televizate in domeniul sigurantei alimentare

 

 

Termeni de Referinţă

pentru selectarea unei companii sau organizații necomerciale care va produce patru emisiuni televizate în domeniul siguranței alimentelor

Prezentare generală

În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Una dintre componente este Programul „Mobilizarea comunităților pentru dezvoltare locală” care are scopul de a spori implicarea cetățenilor pentru a contribui la rezolvarea celor mai stringente probleme comunitare. În acest context FEE implementează proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”. Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS).

Pentru promovarea eficientă a activităților proiectului și pentru o informare calitativă a consumatorilor FEE planifică producerea celor patru emisiuni televizate în domeniul siguranței alimentare.

Pentru implementarea acestei componente, FEE va contracta o companie națională care va elabora conceptele, scenariile și va produce patru emisiuni televizate în domeniul sanitar și fito-sanitar din Moldova. 

Obiectivul

Pentru buna desfășurare a Proiectului, compania va produce și plasa un ciclu de 4 emisiuni tematice video în domeniul sanitar și fitosanitar din Moldova în scopul ridicării nivelului de înțelegere a populației cu privire la problemele de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor.

Responsabilități

Pentru realizarea obiectivului contractantul va elabora și va prezenta conceptul detaliat pentru fiecare emisiune în parte. După aprobarea acestuia, compania va pregăti scenariile detaliate ale emisiunilor. În baza scenariilor și schițelor aprobate vor fi realizate emisiunile în domeniul siguranței alimentare. Emisiunile vor fi plasate ulterior la un sigur post TV propus, preferabil cu acoperire națională. Perioada de implementare a sarcinii este (01.05.2016 – 31.12.2016), după cum urmează:

Nr. Denumire produs Scop Număr de emisiuni Detalii
1. Emisiune de educație a consumatorului de   produse alimentare. Emisiunea va fi focusată pe importanța   activismului consumatorilor și pe informații de bază referitoare la .  În rezultatul acestei emisiuni fiecare cetățean   va înțelege rolul său și drepturile sale de consumător. 4 Durata emisiunii va fi de cel puțin 30   minute. Emisiunea va fi produsă în limba română şi sub-titrată în limba rusă.

Produse şi servicii: 

Important!

Emisiunile vor fi produse și plasate în etape pe parcursul perioadei rămase de implementare a proiectului (mai-decembrie 2016).

Produse și orar

Nr. Produse Termen limită
1 Conceptul şi   scenariul elaborat, emisiunea 1 de educație consumătorilor Iulie 2016
2 Conceptul şi   scenariul elaborat, emisiunea 2 de educație consumătorilor Septembrie 2016
3 Conceptul şi   scenariul elaborat, emisiunea 3 de educație consumătorilor Octombrie 2016
4 Conceptul şi   scenariul elaborat, emisiunea 4 de educație consumătorilor Noiembrie 2016

Condiții generale

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Directorului de Programe și Coordonatorului de Programe. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul emisiunilor vor fi consultate cu FEE.

 

Candidații eligibili:

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile care dețin posturi de televiziune, companii de producție video și alte organizații/companii care pot demonstra experiență în domeniu și pot asigura producerea și plasarea emisiunilor la posturi TV cu maximă audiență.  Se va da preferință plasării emisiunilor la posturi cu acoperire națională. 

Cerințe față de oferta financiară:

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în USD, cu indicarea costurilor pentru producerea și plasarea fiecărei emisiuni.

Cerințe specifice față de candidați:

-          Experiență de lucru în elaborarea produselor TV;

-          Experiență de lucru cu canalele mass-media;

-          Capacitate de plasare a produselor media la posturi TV cu acoperire națională

-          Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

-          Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

-          Oferta tehnică, care va descrie viziunea companiei;

-          Termene de livrare a produselor solicitate;

-          Un scurt concept privind emisiunile;

-          Detalii privind acoperirea posturilor TV la care este propusă plasarea emisiunilor;

-          Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu, per unitate și totalul.

-          Exemple de produse similare

-          CV-ul companiei și alte documente care vor demonstra experiență în domeniu;

-          Lista clienților anteriori și a produselor realizate relevante (desfășurate în ultimii 2 ani).

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 aprilie, 2016.

Dosarul va fi trimis, personal sau prin poștă, semnat și ștampilat, la următoarea adresă: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova.

Dosarul poate fi trimis și prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”Emisiuni siguranța alimentară”.

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne scrieți pe adresa info@eef.md. Clarificările de rigoare vor fi făcute doar în scris.Short technical offer that will include the general vision of the candidate on the web page, software means used for the site managements, etc.Submission

Pentru informații despre programul FEE privind siguranța alimentelor vă rugăm să accesați site-ul www.alegesanatos.md.

Nota bene!

-          Doar companiile selectate vor fi contactate.

-          Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.