hackathon

Fundatia Est-Europeana anunta concurs pentru selectarea unei companii sau organizatii necomerciale care va organiza patru cluburi de presa in domeniul sigurantei alimentelor.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

 

 

Termeni de Referinţă

pentru selectarea unei companii sau organizații necomerciale care va organizarea patru cluburi de presă în domeniul siguranței alimentelor

Prezentare generală

În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Una dintre componente este Programul „Mobilizarea comunităților pentru dezvoltare locală” care are scopul de a spori implicarea cetățenilor pentru a contribui la rezolvarea celor mai stringente probleme comunitare. În acest context FEE implementează proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”. Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS).

Pentru promovarea eficientă a activităților proiectului și pentru o informare calitativă a consumatorilor FEE planifică organizarea celor patru cluburi de presă în domeniul siguranței alimentare.

Pentru implementarea acestei componente, FEE va contracta o companie are va elabora conceptele, scenariile și va organiza patru cluburi de presă în domeniul siguranței alimentelor. 

Obiectivul

Pentru buna desfășurare a Proiectului, compania va organiza patru cluburi de presă în domeniul siguranței alimentelor cu scopul ridicării nivelului de înțelegere a populației cu privire la problemele de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor.

Responsabilități

Pentru realizarea obiectivului contractantul va avea următoarele responsabilități:

-          elaborarea conceptului pentru fiecare club în parte;

-          elaborarea scenariilor detaliate ale evenimentelor;

-          formularea și distribuirea invitațiilor pentru presă;

-          elaborarea comunicatelor de presă pentru fiecare club de presă;

-          organizarea cluburilor de presă în domeniul siguranței alimentelor, compania va asigura prezența largă a presei pe durata evenimentul.

-          La finele fiecărui eveniment, compania va asigura o acoperire mediatică de minim 10 surse media pentru fiecare club de presă.

Perioada de implementare a sarcinii este (01.05.2016 – 31.12.2016).

Important!

Produsele şi serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei rămase de implementare a proiectului (01.05.2016 – 31.12.2016).

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Directorului de Programe și Coordonatorului de Programe. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE.

Produse și orar

Nr. Produse Termen limită
1 Conceptul şi   scenariul elaborat Mai 2016
2 Organizarea   clubului de presă 1 Iunie 2016
3 Organizarea   clubului de presă 2 August 2016
4 Organizarea   clubului de presă 3 Octombrie 2016
5 Organizarea   clubului de presă 4 Decembrie 2016

În plus, contractantul are obligația să asigure o acoperire mediatică de minim 10 surse pentru fiecare club de presă organizat.

Candidații eligibili:

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu. 

Cerințe față de oferta financiară:

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în USD, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu per unitate.

Cerințe specifice față de candidați:

-          Experiență de lucru în organizarea cluburilor de presă;

-          Experiență de lucru cu canalele mass-media;

-          Abilități de lucru în echipă;

-          Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

-          Coordonarea tuturor activităților cu persoana responsabilă;

-          Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

-          Oferta tehnică, care va descrie viziunea companiei;

-          Lista preliminară de media unde vor fi plasate informațiile distribuite în cadrul cluburilor de presă;

-          Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu, per unitate și totalul.

-          Exemple de produse similare

-          CV-ul companiei și alte documente care vor demonstra experiență în domeniu;

-          Lista clienților anteriori și a produselor realizate relevante (desfășurate în ultimii 2 ani).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 aprilie, 2016.

Dosarul va fi trimis, personal sau prin poștă, semnat și ștampilat, la următoarea adresă: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova.

Dosarul poate fi trimis și prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”4 cluburi de presă  siguranța alimentară”.

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne scrieți pe adresa info@eef.md. Clarificările de rigoare vor fi făcute doar în scris.Short technical offer that will include the general vision of the candidate on the web page, software means used for the site managements, etc.Submission

Pentru informații despre activitățile Fundației Est - Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Nota bene!

-          Doar companiile selectate vor fi contactate.

-          Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.